NG Gemeente Petrus Steyn

NG Gemeente Petrus Steyn

gestig

6 Augustus 1914

RING

Ring van Heilbron

ADRES

H.v. Reitz- en Van Rensburgstraat

EERSTE PREDIKANT

Ds. F.J. van der Merwe

Die plaas Sterkfontein is in 1912 van die weduwee van Petrus Steyn gekoop, waarop die dorp op 11 Oktober 1912 aangelê is. Die dorp sou aanvanklik Concordia geheet het, maar ’n verkoopsvoorwaarde van die weduwee Steyn was dat die dorp Petrus Steyn heet. Daarvoor het sy ’n afslag op die oorspronklike koopsom aangebied.

Die gemeente is op 6 Augustus 1914 onder die naam Concordia van die moedergemeentes Lindley, Heilbron, Reitz en Frankfort afgestig. Dit het jare lank dié naam, wat eendrag beteken, gedra. Later is die gemeente Petrus Steyn genoem. Die eerste predikant was ds. F.J. van der Merwe, wat in 1914 in sy eerste gemeente, Lindley bevestig is, en in 1915 die beroep na Petrus Steyn aangeneem het. Nadat hy in 1923 na Memel vertrek het, is hy opgevolg deur ds. A.R. Albertyn, wat op 13 Oktober 1923 hier bevestig is. Ná sy vertrek na Worcester in 1928, het ds. J.P.H. Steyn die gemeente van daardie jaar tot 1951 bedien.

Die openbare eredienste is tot 1947 in die ou kerksaal gehou. In Desember van dieselfde jaar is die huidige kerkgebou in gebruik geneem sodat daar nie op Petrus Steyn sprake is van ’n ou en ’n nuwe kerk nie.