NG Gemeente Paul Roux

NG Gemeente Paul Roux

gestig

1914

Die NG Gemeente Paul Roux is ’n gemeente op die Vrystaatse dorp Paul Roux. Dis een van die 60 oudste gemeentes in die Vrystaatse Sinode.

Stigting en eerste leraars

Genl. ds. Paul Hendrik Roux, na wie die dorp en gemeente genoem is.

Die dorp en gemeente heet na genl. ds. Paul Roux en is op 25 Junie 1914 gestig, drie jaar en weke ná sy dood. Ds. C.A. van der Merwe was die eerste konsulent en L.N. de Jager scriba. Intussen het die Rebellie gewoed en ‘n derde beroep is uitgebring, op ds. H.A. Boshoff, wat op 20 November 1915 antwoord dat hy die beroep sal aanneem, mits die gemeente gewillig is om te wag totdat hy uit die gevangenis is. Op 25 Februarie 1916 is hy ontvang en bevestig. Einde 1918 is ds. Boshoff oorlede aan griep.

Op 18 Augustus 1919 is ‘n derde beroep, op ds. C.W. Retief, uitgebring, wat op 2 November 1919 bevestig is. Op 27 Mei 1945 ontvang ds. Retief demissie ná byna 26 jaar diens. (Hy en ds. Boshoff is albei op die kerkperseel begrawe.) Op 2 Junie word ds. H.J.C. Reyneke beroep en in September bevestig. Ná demissie aan ds. Reyneke op 26 Maart 1949 verleen, word ds. F.J. Hay op 30 Oktober 1949 bevestig.

Bouwerk

Uit die boedel van J.P.J. Smit is die plaas Geschenk aan die gemeente bemaak, wat later saam met ander plase uit dieselfde familie verkoop en ‘n saal, die Smitsaal, gebou word. Op 7 Februarie 1925 is die eerste sendeling in die persoon van eerw. F. Blignaut beroep. Die versoek om ‘n sendingkerk te bou, word in 1935 toegestaan. Laat in die jare veertig is die sendinggemeentes Paul Roux en Bethlehem-Wes groepeer en eerw. J.P. Jacobs as eerste sendeling bevestig. Die kerkinwyding het op 10 Februarie 1917 plaasgevind. Met ‘n kerkkoshuis word in 1920 begin. P J. Zeeman word op 1 Februarie 1920 scriba en bly 26 jaar in die tuig. Die pastorie is herbou en op 11 Junie 1921 in gebruik geneem. Op 14 Junie 1930 besluit die gemeente om £2 000 te leen om ‘n koshuis te bou en word dit die Retief-koshuis genoem, wat later uitgebrei word.

Op 28 Mei 1946 gee die gemeente toestemming tot die aanbou van die toring van die onvoltooide kerkgebou. Op 17 Augustus 1946 besluit die gemeente om ‘n orrel aan te koop. Op 19 Februarie 1947 gaan die gemeente oor tot herbou van die kerkgebou en die inwyding vind plaas op 14 en 15 Februarie 1948. Op 14 Mei 1949 is die nuwe orrel ingewy.

Hoogtepunte

Op 29 Augustus 1933 is die Afrikaanse Bybel feestelik in gebruik geneem. Die kerkraad neem ook deel aan plaaslike eeufeesverrigtinge met die besoek van die kakebeenwa in 1938. Met die reuse-dankoffer in 1951 van oor die £5 000, is alle kerkskuld gedelg.