NG Gemeente Outjo

gestig

13 November 1943

afgestig van

NG Gemeente Otjiwarongo

waarby ingelyf

NG Gemeente Outjo-Wes

ring

Noordelike Ring

adres

Kronkelweg, Outjo

eerste predikant

Ds. S.H. van der Spuy

Die NG Gemeente Outjo is ‘n gemeente in die Sinode van Namibië.

Die gemeente stig op 13 November 1943 met 329 lidmate en 600 siele af van die moedergemeente Otjiwarongo. Die eerste kerkraad het uit sewe ouderlinge en sewe diakens bestaan. As bruidskat kry die dogtergemeente £500 en die saal op Outjo. Spontane offers by die afstigting bring die bedrag van oor die £1000 in. Die eerste predikant, ds. S.H. van der Spuy, vroeër hulpprediker in NG gemeente Windhoek, word op 15 April 1944 bevestig. Nieteenstaande 22 beroepe het hy die gemeente teen 1952 steeds bedien.

Outjo was, tot die afstigting van NG gemeente Kamanjab in 1953, die mees noordwestelike gemeente van die Kaapse Kerk met ‘n oppervlak groter as die Vrystaat. Die noordelike grens was Angola en die westelike die Skedelkus en dit het ook Kaokoveld en Ovamboland ingesluit. Van die natuurwonders binne die gemeentegrens was die Vingerklip, die Versteende Woud, die Terrasse en die Etoshapan waar leeus, kameelperde, gemsbokke, wildebeeste, sebras en springbokke in die bykans oneindige ruimtes om en op die waterlose pan in hul duisende krioel. Die Kaokoveld was destyds grotendeels spergebied vanweë mynkonsessies.

In die twintigerjare het Outjo bestaan uit sowat 20 bouvallige huisies uit die Duitse nedersettingstydperk en ‘n skool wat bestaan het uit een onderwyser en 20 leerlinge. ‘n Klein hotelsaaltjie het as kerkplek gedien met een ouderling en een diaken vir Outjo-wyk van die destydse Moria-gemeente, die latere NG gemeente Otjiwarongo. Teen 1952 het Outjo meer as 200 geboue gehad, waaronder van die modernste, insluitende ‘n pragtige landdroskantoor, poskantoor, hospitaal, kerk, kaasfabriek, roomdepot, skool- en koshuisgeboue met sowat 500 kinders en 20 onderwysers. Die hoërskoolgeboue is omstreeks daardie tyd voltooi. In dieselfde tyd was daar op Outjo ‘n eie kragsentrale en drie handelsbanke.

Toe het die gemeente bestaan uit 14 ouderlinge en 16 diakens in 16 wyke, met 793 lidmate en 1 350 siele (kinders en mense wat nie aangeneem is as lidmate nie). Die gemeente het sy kerksaal gans ontgroei en aan die begin van die jare vyftig begin geld insamel vir sy eie kerkgebou. Teen 2010 het die lidmaattal egter teruggesak tot 284 belydende lidmate en 93 dooplidmate, maar teen 2016 het dit weer toegeneem tot onderskeidelik 325 en 114.

Predikante