NG Gemeente Oudtshoorn-Wes

NG Gemeente Oudtshoorn-Wes (Foto: Abri van Vuuren)

gestig

10 Desember 1948

ring

Ring van Oudtshoorn

adres

Tuinstraat 21, Oudtshoorn

eerste predikant

Ds. A.P. Treurnicht

Die NG Gemeente Oudtshoorn-Wes is ‘n gemeente in die Sinode van Wes-Kaapland.

Op 10 Desember 1948 is dié gemeente van Oudtshoorn afgestig. As eerste leraar het ds. A.P. Treurnicht opgetree. Hy is op 19 Maart 1949 bevestig. Na ‘n kort maar vrugbare dienstyd het hy op 4 Junie 1950 van die gemeente afskeid geneem. Op 20 Augustus 1950 word ds. J. J. Sieberhagen as leraar bevestig. Die plek waar die eredienste gehou moes word, was ‘n primitiewe saaltjie, heeltemal te klein om die gemeente te huisves. Die meeste van die seuns van die verskillende opvoedingsinrigtings moes toe nog vir die eredienste na die moedergemeente gaan. Die kerkraad het dadelik aandag aan die probleem van groter ruimte gegee. Daar is besluit om ‘n kerkgebou met 650 sitplekke op te rig. Op 4 Desember 1950 is die eerste sooie vir die fondament omgekeer. Op 3 Maart 1951 is die hoeksteen gelê. Dit was destyds ‘n jong, lewenskragtige gemeente met sowat 750 lidmate en ‘n sieletal van 1425.  In 1985 het was die belydende lidmate 760 en die dooplidmate 385 en in 2020 onderskeidelik 804 en 128.

Predikante

 •  Andries Petrus Treurnicht, 1949 – 1950
 •  Jacobus Johannes Sieberhagen, 1950 – 1957
 • Barend Petrus lacobus De Kierk, 1959 – 1960
 • Sarel Albertus Struwig, 1960 –
 • David Frederik van der Merwe, 1961 –
 • Jacobs Maartins Blignaut, 1962 –  (veldpred)
 • Gideon Daniël Jacobus Potgieter, 1972 – 1975
 • Alexander Johannes Luttig, 1975 – 1977
 • Petrus Johannes Uys, 1991 – 1998
 • Andre Ryk Orffer, 1996 –
 • Jan Gabriel Marais, 1998 –