NG Gemeente Omaruru

gestig

1941

afgestig van

NG Gemeente Otjiwarongo

ring

Noordelike Ring

adres

Kerkstraat 7, Omaruru

eerste predikant

Die NG Gemeente Omaruru is ‘n gemeente in die Sinode van Namibië.

Die NG gemeente Omaruru is feitlik die oudste dogter van die NG gemeente Otjiwarongo (vroeër Moria), waaruit al die gemeentes noord en wes van die Namibiese Hoofstad Windhoek mettertyd regstreeks of onregstreeks ontstaan het. Omaruru stig op 1 Maart 1941 af van Otjiwarongo met Omaruru, Karabib, Usakos, Swakopmund, Walvisbaai, en Kalkfeld as vernaamste sentrums. Die gemeente was steeds onhanteerbaar groot en so stig NG gemeente Usakos (Walvisbaai-Swakopmund) in 1946 af.

Omaruru is op die oewers van die boomryke en waterryke Omarururivier geleë en naby die romantiese en skouspelagtige Omarurukoppie. Nadat ds. Ignatius C. Schutte van Otjiwarongo die jong gemeente ‘n tyd lank as konsulent bedien het, is ds. L.W. Lehmkuhl op 30 Augustus 1941 as eerste leraar bevestig. Ná ‘n vrugbare bediening van byna drie jaar is aan hom op 24 Junie 1944 demissie verleen en is hy opgevolg deur ds. G.P. du Toit, wat op 10 Februarie 1945 hier georden is en tot 19 Maart 1949 in die gemeente gearbei het.

Ná ‘n vakature van ongeveer ses maande is die volgende leraar, ds. A.J. Stals, van 12 Oktober 1929 tot 1935 die eerste leraar van die NG gemeente Warmbad in die suide van Namibië, op 10 September 1949 op Omaruru bevestig. Vir die eerste maal kon die gemeente in Augustus 1950 van ‘n eie pastorie in besit neem. Op Omaruru en Kalkfeld het die gemeente ‘n doelmatige kerksaal opgerig en later ook op Karibib, wat altyd deel sou bly van Omaruru se gemeente, al is die dorpie 65 km van Omaruru geleë, twee keer verder as van Usakos.

Hoewel Omaruru ‘n geweldige uitgestrekte gemeente is, was die ledetal nooit groot nie omdat dit oorspronklik ‘n byna oorwegend Duitse gemeenskap was, en later weens die gedurige ontvolking van die platteland. In 1985 het die gemeente nog 318 belydende lidmate gehad, maar teen 2012 slegs 158. Die NG gemeente Usakos, wat uiteindelik Walvisbaai en Swakopmund as dogtergemeentes moes afstaan, het in dieselfde tydperk afgeneem van 231 belydende lidmate tot net 97.

Predikante