NG Gemeente Oewer

gestig

22 Oktober 2017

afgestig van

NG Gemeente Warmbad

ring

Suidelike Ring

Adres

Noordoewer

Eerste predikant

Ds D.J. Coetzee

Die NG Gemeente Oewer is ‘n gemeente in die Sinode van Namibië.

Die gemeente het op 22 Oktober 2017 van die NG gemeente Warmbad afgestig en het sy setel op die grensdorpie Noordoewer; vandaar die naam. Die stigting van die gemeente Oewer is goedgekeur op die Suidelike Ringsitting van 9 tot 10 September 2017. Die gemeente het amptelik tot stand gekom op ’n gemeentestigtingsvergadering onder leiding van die Suidelike Ringskommissie. Ds. D.J. Coetzee van Warmbad het die beroep na Oewer aanvaar en eervolle demissie op Sondag 19 November 2017 ontvang. Tydens dieselfde geleentheid is hy bevestig as Oewer se eerste leraar. Terselfdertyd het die gemeente sy stigting en eerste voltydse predikant se bevestiging gevier.

Predikante