NG Gemeente Noupoort

NG Gemeente Noupoort

gestig

20 November 1944

Ring

Ring van Cradock

Adres

Van der Waltstraat 13, Noupoort

Eerste predikant

Ds. D.M.C. Smit

Die NG Gemeente Noupoort is ‘n gemeente in die Sinode van Oos-Kaapland.

Die dorp Noupoort is 45 km suid van Colesberg geleë en het sy naam gekry na aanleiding van ‘n nou poort in die Carltonh Heights 27 km noordwes van die dorp. Die syspoor na De Aar vanaf die hooflyn tussen Kaapstad en Johannesburg is in 1881 voltooi. Ten einde ‘n rangeer- en aansluitingswerf daar te stel asook ‘n steenkooldepot, is die plaas Hartebeeshoek in 1884 van Barend Kruger aangekoop en ‘n stasie daarop gebou. Die oorspronklike naam, Naauwpoort, na aanleiding van ‘n aangrensende plaas, is in 1963 verafrikaans tot Noupoort.

‘n Dorpie het mettertyd om die stasie ontwikkel en in 1942 munisipale status verwerf. Die meeste bedrywighede op die dorp het gewentel om die spoorweë; in ‘n stadium het tot honderd treine daagliks deur die dorp gery.

Gemeentestigting

Naauwpoort het, wat die NG Kerk betref, beurtelings onder die Steynsburg, Middelburg, Hanover en Colesberg geressorteer tot dit op 20 November 1944 van laasgenoemde as ‘n aparte gemeente afgestig is. Dit was die voorlaaste van die sewe gemeentes wat in die voorlaaste jaar van die Tweede Wêreldoorlog in die Kaapse Kerk gestig is. Die ander is Gamtoosvallei, Kruispad (later bekend as Brackenfell), Klipplaat (ook in die Oos-Kaap en eweneens ‘n spoorwegsentrum), Tsitsikamma, Tafelberg en Gansbaai. Landwyd is 25 gemeentes gestig.

Voor hierdie tyd was dit sedert Maart 1905 die Antiochië van die spoorwegleraar ds. B.J. Pienaar vanwaar “sy reise steeds begin het en waarheen dit dan ook steeds teruggekeer het”. Ds. Pienaar is in 1940 gelegitimeer en het as spoorwegleraar vanuit Noupoort bly werk tot en met sy demissie in 1956.

Op sy inisiatief en deursettingsvermoë is ‘n mooi en doeltreffende kerkgebou opgerig, waarvan dr. D.F. Malan, wat toe nog predikant van die NG gemeente Graaff-Reinet was voor hy in 1915 redakteur van Die Burger sou word, in 1913 die inwydingsrede waargeneem het. Die kerkgebou het gestaan op ‘n mooi geleë stuk grond, destyds deur mnr. J.F. Appel geskenk.

Vroeë jare

In 1952 het Ons gemeentelike feesalbum oor die toe agt jaar oue gemeente berig: “Trots die feit dat die gemeente as groot spoorwegsentrum ook sy sterk vlottende gemeenskap besit — daar is tans slegs 16 plase in die gemeentelike area waarvan die bewoners lede van die gemeente is — is al die eerste kerkraadslede op vyf ná nog in die gemeente.” In daardie jaar het die gemeente Noupoort 870 lidmate gehad.

Onder die konsulentskap van ds. L.J. Heyns van Colesberg, het die gemeente daarin geslaag om met sy vierde beroep sy eerste herder en leraar in die persoon van ds. D.M.C. Smit te verkry. Hy is op 1 Desember 1945 in die gemeente bevestig is. Onder sy bekwame, minsame, nederige en beskeie leiding het die gemeente sy kinderskoene ontgroei. Die woonhuis van mnr. G.P.T. Hitchcock, met ‘n ruim aantal erwe, in rotsagtige maar hoogliggende gebied geleë, is as pastorie teen die bedrag van £4 000 aangekoop en afbetaal.

‘n Nuwe orrel van £2 150 is aangekoop en vir die installasie daarvan is ‘n orrelgalery, konsistorie en kinderkamer aangebring. Op haas elke terrein van die gemeenskap het ds. Smit sy belangstelling getoon, veral in die plaaslike sendingaangeleenthede, wat as wyk onder Middelburg geressorteer het, met die gevolg dat die sendingwerkkring in Mei 1951 sy eerste evangelis in die persoon van J.A. van Voore kon ontvang. Op 19 April 1950 het ds. Smit sy demissie ontvang, van die gemeente afskeid geneem en vertrek na sy nuwe werkkring, die NG gemeente Pondoland.

Op 20 Januarie 1951 is sy opvolger, dr. F.J. Minnaar, in die gemeente bevestig. Die gemeente is met ‘n sieletal van 1 264 en ledetal van 652 gestig en na vyf jaar het dit gestaan dit op 1 583.

Predikante

  • Louwrens Hubert Badenhorst, 1961 – 1964
  • Joseph John Usher Henn, 1974 – 1978
  • John Peter Barnard, 1978 –
  • Jacobus Johannes Cloete Rossouw, 1986 – 1994
  • Daniël Gerber, 1984 – 1988
  • David Higgs, 1994 – 2000
  • Nicolaas Johannes Grobler, 1980 – 2017
  •  Johannes Jacobus van Wyk, 2018
  • Jurie Hendrik Wessels, 2000 – 2003
  • Johan Stefanus Botes, 2009 – hede