NG Gemeente Noordweg

gestig

1939

Vroeer bekend as

NG Gemeente Elsiesrivier

later bekend as

NG Gemeente Vrijzee