NG Gemeente Noordkus

NG Gemeente Noordkus (Foto: Pierre Burger)

gestig

21 November 1940

afgestig van

NG Gemeente Durban

ook bekend as

Ballito Gesinskerk

ring

Ring van Durban

adres

Drive-in weg 21, Ballito

eerste predikant

Ds SA Grobler

Die NG Gemeente Noordkus is ‘n gemeente in die KwaZulu-Natal Sinode.

Ballito Gesinskerk, oftewel NG Gemeente Noordkus, het sy ontstaan gehad in 1910 met die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika toe “Afrikaner Immigrante” die destydse Britse kolonie Natal begin binnestroom het. In 1923, word die eerste NG gemeente in Smithstraat, Durban gebou. Die gemeente strek oor ‘n wye gebied, van Kaapland in die suide tot by die Tugelarivier in die noorde, en in die binneland tot by Pietermaritzburg.

Afrikaanssprekendes van Stanger rig ‘n versoekskrif dat iemand hulle kom besoek, en op 25 April 1926 lewer die Spoorwegleraar, eerw. W. J. Esterhuysen, die eerste diens op Stanger.

Oor die volgende paar jaar deurkruis hy die ganse Noordkus per trein, te voet, te perd, en soms bo-op die kiste van ‘n swaargelaaide negosiewa, om die evangelie op die voorpos van die beskawing te verkondig.

Op 8 Oktober 1938 word ds. J. H. P. van Rooyen aangestel as voltydse leraar op Stanger. Op 11 Februarie 1939 word hy opgevolg deur prop. S. W. Burger, en op 22 Julie 1939 word hy opgevolg deur prop. S. A. Grobler. Hy word bevestig as hulpleraar van Durban gemeente.

In 1939 word ‘n kerksaal in Stanger gebou teen ‘n koste van £1194.

Op 21 November 1940 stig Noordkus gemeente van Durban af. Sy grense strek vanaf Durban  tot aan die Tugelarivier, en binneland tot by Kranskop. Ds. S. A. Grobler word beroep as die eerste leraar, en op sy jong skouers sou die reuse taak rus om die nuwe gemeente te vorm. Hy moes vrede en orde handhaaf  in ‘n tydperk van storm en drang. Dit was die era van die Ossewa Brandwag en alles wat daarmee gepaard gegaan het. Met ‘n wydverspreide lidmatetal van 300 was sy taak om dienste te hou op Stanger, Tongaat, Verulam, Doornkop, Darnall, Umhlali en Maphumulo, nie minder nie as sewe preekpunte! Dit is seker nie ‘n verrassing nie, dat hy skaars meer as ‘n jaar na sy ontvangs in die gemeente, sy demissie aanvaar het, moeg en uitgeput en totaal uitgebrand deur ‘n byna onmenslike taak.

Op 19 Junie 1965 word die eerste volwaardige kerkgebou in die gemeente in gebruik geneem in Stanger. Die gemeente van 1965 is versprei oor 4000 vk. km, en bestaan uit 1300 siele, met 9 Sondagskole en 52 Kerkraadslede. Dienste word gehou op Stanger, Maidstone, Verulam, Umhlanga en Maphumulo.

Daar word by twee geleenthede sendelinge aangestel om sendingwerk onder die Indiër gemeenskap te doen.  In 1973 word Charles Haupt aangestel en prop. Maniraj Sukdaven (tans senior lektor aan U.P.) in 1997.

In 1988 word ‘n tweede kerkgebou in Ballito opgerig, wat later die hoof kerkgebou van die gemeente word.

In 2010 word die kerkgebou in Stanger verkoop. Kort daarna besluit die kerkraad dat die gemeente voortaan bekend sou staan as die Ballito Gesinskerk om aan te pas by die nuwe profiel van die gemeente. Eredienste in Stanger gaan steeds voort tot in 2013, toe dit uiteindelik gestaak word. (Geskryf deur Louis Nel)

 

Predikante

 • Stephanus Adriaan Grobler, 8 Maart 1941 – 1942
 • Pieter Sarel Nicolaas Swart, 19 Desember 1942 – 1945
 • Herbert le Clus Taute, 19 Januarie 1946 – 1949
 • Johan Christiaan Pietersen, 15 Mei 1949 – 1952
 • Willem Jacobus Kleynhans, 20 Julie 1952 – 1962
 • Johannes Lodewikus van Heerden, 14 April 1962 – 1969
 • Mauritz Herman Otto Kloppers, 1969 – 1973
 • Daniel Frederick Vermeulen, 1973 – 1980
 • Jean Louis du Plessis Raath, 1980 – 1995
 • Gideon Jacobus de Leeuw, 1995 – 2001
 • Maniraj Sukdaven, 1997 –   (Sendeling, Anashin Mission)
 • Alwyn Johannes Small, 13 Oktober 2001 – hede
 • Pierre Burger, 11 April 2016 – 2017 (Jeugleraar)