NG Gemeente Newcastle

gestig

2 Desember 1882

afgestig van

NG Gemeente Ladysmith

Ring

Ring van Amajuba

adres

Voortrekkerstraat 49, Newcastle

eerste predikant

ds HE du Plessis

Die NG gemeente Newcastle is ‘n gemeente in die Sinode van KwaZulu-Natal.

Dit is interessant om te weet dat kort na die proklamering van Newcastle as dorp in 1864 die eerste Nederduitse Gereformeerde kerkgebou in 1869 in Lennoxton woongebied opgerig is. Die gemeente is egter op 2 Desember 1882  op ‘n gemeentevergadering te Ermelo, die kerkplaas op Biggarsberg, van die gemeente Ladysmith afgestig. Daar was aanvanklik twee hoofkerkplekke, te wete Newcastle en Ermelo, laasgenoemde ‘n kerkplaas digby Dundee en sedertdien ook deur Dundee, wat in 1917 afgestig het, vervang. Die kerk op Newcastle is in 1869 gebou, maar daar was nog geen pastorie nie.

Die eerste kerkraadsvergadering is gehou op 15 Januarie 1883 en ds. G.A. Döhne was teenwoordig as konsulent.

Dogtergemeentes

Predikante