NG Gemeente Newcastle-Suid

gestig

25 Junie 1964

waarby ingelyf is

NG Gemeente Newcastle-Ngagane

Ring

Ring van Amajuba

ADres

Doornstraat 19, Arborpark, Newcastle

Eerste predikant

Ds

Die NG Gemeente Newcastle-Suid is ‘n gemeente in die KwaZulu-Natal Sinode.