NG Gemeente Misgund

NG Gemeente Misgund

gestig

6 November 1950

ring

Ring van Humansdorp

Adres

Kerkstraat, Misgund

Eerste predikant

Ds H.F. Heyman

Die NG Gemeente Misgund is ‘n gemeente in die Sinode van Oos-Kaapland.

In opdrag van die Ringe van George en Uitenhage het albei se Ringskommissie op Maandag 6 November 1950 in die skaduwee van die groot eikebome langs die skool op Misgund die afstigting van ‘n nuwe gemeente waargeneem. Ds. J.G. Lochner, voorsitter van die Ring van George, het die vergadering gelei, terwyl di. P.G. Wiid (Joubertina), J.S. Loots (Uniondale), P.J.J.S. Els (Uitenhage-Oos), J.L. Nel (Bothasrus), E. Du P. Coetzee (Tzitzikamma), C.W.L. Pistorius en H.F. Heymann (albei van George) aan die verrigtinge deelgeneem en seënwense uitgespreek het. Misgund het toe nog ressorteer onder die Ring van George, maar deesdae (2016) is dit deel van die Ring van Humansdorp. Die gemeente het die naam van die sentrum, naamlik Misgund, gekry en is in die vrugbare en skilderagtige Langkloof geleë. Die gemeente is saamgestel uit dele van die twee gemeentes Uniondale en Joubertina (eersgenoemde in die huidige Wes-Kaap en laasgenoemde in die Oos-Kaap). Die wyke Haarlem en Bo-Kouga is deur Uniondale afgestaan en die wyke Misgund, Grootplaas, Nuweplaas, Lauterwater en Vryheid deur Joubertina. Die afstand van Bo-Kouga tot by Vryheid is amper 50 km, terwyl Misgund in die middel lê.

Die wyke Haarlem en Lauterwater het elk reeds met afstigting ‘n netjiese saal gehad. Op Misgund is die dienste tydelik in die appelpakhuis van M.J.L. Kritzinger gehou tot die kerksaal gereed sou wees. In 1952 skryf die medewerker van Ons gemeentelike feesalbum: “Die gemeenskap in die Langkloof word gekenmerk vir hul hartlikheid en hul offervaardigheid vir die saak van die Kerk. Die ywer wat die 56S lidmate van hierdie jong gemeente openbaar, is inspirerend.”

Nadat die kerkraad agtereenvolgens di. P.G. Wiid (Joubertina), J.J.E. Koornhof (Laingsburg), T. Botha (Crosby) en H.F. Heymann (George) beroep het, het laasgenoemde hom die beroep laat welgeval. Op Saterdag 9 Junie 1951, is ds. Heymann verwelkom en bevestig. Die bevestiging is deur ds. C.W.I. Pistorius van George waargeneem. Op Sondag 10 Junie het ds. Heymann sy intreeboodskap gebring na aanleiding van 1 Kor. 3:11: “Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie: dit is Jesus Christus.”

Predikante

  • Heinrich Franz Heyman, 1950 –
  • Petrus Hendrik Christiaan Gideon Landman, 1978 – 1991
  • Kenneth John Leslie Pritchard, 1991 – 1997
  • Tertius Conradie, 1997 – 2008
  • Johan Vosloo, 2008 – 2017
  • Daniel Jacobus Botha, 2016 – hede