NG Gemeente Mariental

Die NG kerk Mariental. (FOTO: Wikipedia/Daan Botes)

Gestig

1898

voorheen bekend as NG Gemeente Groot Namakwaland

voorheen bekend as NG Gemeente Gibeon

Ring

Suidelike

Adres

Van Rensburgstraat, Mariental

Sluit in

Mariental en distrik

Waarby ingelyf

NG Gemeente Mariental-Suid

Eerste predikant

Ds PJ Conradie


Die NG Gemeente Mariental is die oudste gemeente van die NG Kerk in Namibië en is in 1898 as die gemeente Groot Namakwaland gestig en in 1902 is die naam verander na  Gibeon. In 1966 verander dit na Mariental.

Eerw. E.J. Leonard, na wie die NG Gemeente Leonard en die dorpie Leonardville genoem is, was die eerste leraar van die gemeente en het ’n aantal jare die hele destydse Suidwes-Afrika as sy gemeente gehad. Ná die stigting van die gemeente Moria, later bekend as NG Gemeente Otjiwarongo, het die ontsaglike groot gemeente steeds die hele suide van die gebied beslaan.

Keetmanshoop is maar eers in 1924 afgestig, maar selfs daarna was die oppervlakte groter as die hele Vrystaat. Sedert 1944 is drie gemeentes kort na mekaar afgestig: Leonard (1944), Maltahöhe (1946) en Gochas (1950). Steeds was daar, benewens die hoofdorp, Mariental, toe nog vyf wyke waar dienste gehou is.

Die gemeente se destydse naam, Gibeon, is afgelei van ’n klein nedersetting wat mettertyd net ’n wyk van die gemeente geword het toe die middelpunt van die gemeente na Mariental verskuif het.

Eerw. Leonard het in 1932 die status van predikant gekry. Tot in 1938 was hy alleen werksaam in die gemeente, maar in daardie jaar word ds. T.J. Potgieter as medeleraar beroep. Hy het toe tot in Oktober 1947 in die gemeente gestaan. Van Augustus 1948 het ds. M.N. van Rensburg die gemeente bedien.

Gibeon was die eerste gemeente van die NG Kerk in Suidwes-Afrika wat sendingwerk gedoen het onder die bruin mense wat uit die Unie hierheen gekom het. Die gemeente het teen 1952 £600 per jaar net aan plaaslike sending bestee.

Dogtergemeentes

  • 1925 Keetmanshoop
  • 1929 Windhoek
  • 1944 Leonard
  • 1947 Maltahöhe
  • 1955 Stampriet
  • 1960 Kalkrand

Predikante