NG Gemeente Marchand

NG Gemeente Marchand (Foto: Ed Malan)

gestig

1927

ring

Ring van Kenhardt

Adres

Perseel 1160, Marchand

eerste predikant

Ds CC van Dyk

Die NG Gemeente Marchand is ‘n gemeente in die Sinode van Noord-Kaapland.

Weens die snelle uitbreiding van die Kakamas-arbeidskolonie, het die Kerkraad van Kakamas in oorleg met die Sinodaie Hoofkommissie aanvanklik besluit om ‘n hulpleraar vir die wyke Alheit en Marchand Weens die snelie uitbreiding van die Kakamas-arbeidskolonie, het die Kerkraad van Kakamas in oorleg met die Sinodaie Hoofkommissie
aanvanklik besluit om ‘n hulpleraar vir die wyke Aiheit en Marchand te bekom. Dit lei later tot die besluit om ‘n medeleraar te beroep. Na ‘n eerste tevergeefse beroep besiuit die Kerkraad egter om nie verder te beroep nie, maar om die gemelde twee wyke as ‘n self
standige gemeente af te stig. Interessant om te vermeld is die feit dat die Ring van Britstown te Keetmanshoop, wat destyds ook onder die Ring sorteer bet, teen die einde van September 1927 die besiuit van die Kerkraad van Kakamas gesanksioneer het. Beide Alheit en Marchand is deel van die gebied suid van die Oranjerivier wat aanvanklik binne die grense van Kenhardt geval bet. Die nuwe gemeente Marchand is vernoem na ds B P J Marchand wat as die “vader van Kakamas” bestempel word.

Predikante