NG Gemeente Maitland

Die NG kerk Maitland, Kaapstad.

Gestig

4 November 1912

Ring

Kaap die Goeie Hoop

Adres

Voortrekkerweg 264, Maitland

Sluit in

Maitland, Woodstock

Waarby ingelyf

Woodstock

Eerste predikant

Abraham Kriel (1904–1917)


Die NG Gemeente Maitland, deesdae die Maitland Gemeenskapskerk, is ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Kaapstadse voorstad met dieselfde naam.

Ontstaan

Maitland was ’n buitewyk van die NG Gemeente Kaapstad tot dit in 1912, dieselfde jaar waarin die aangrensende NG Gemeente Observatory afgestig het, selfstandig geword het. Eerw. Andries Dreyer was die leraar met werkkring Maitland van 1901 tot 1903. Hy is opgevolg deur dr. B.J. Haarhoff, van 1905 tot 1912 predikant van Kaapstad met spesiale werkkring Maitland. Die hoeksteen van die huidige kerkgebou in Voortrekkerweg is op 15 Mei 1903 gelê en die gebou is in Junie 1904 ingewy. Ná dr. Haarhoff se vertrek is Maitland op 4 November 1912 tot ’n selfstandige gemeente afgestig met ds. F.X. Roome van Seepunt (‘n buitewyk van Kaapstad wat afsonderlike bly voortbestaan het omdat lidmate hulle nie van die moedergemeente wou losmaak en by Drieankerbaai wou inskakel nie) as konsulent.

Eerste leraars

Op 19 Junie 1913 is die eerste vaste leraar van die gemeente, ds. M.N. Janse van Rensburg, bevestig. Hy was van 1931 tot 1948 leraar van Woodstock. Ds. D.C. de Villiers was ’n kwarteeu lank van 1918 tot 1943 sy opvolger. Van 1938 tot 1945 het ds. C. van der Merwe die gemeente saam met hom bearbei. In 1944 beroep die gemeente dr. S.H. Rossouw van Swellendam en hy en ds. Van der Merwe werk ’n jaar lank saam as medeleraars.

Die hoeksteen van die hoofkerkgebou is, toe die gemeente nog ’n buitewyk van NG Gemeente Kaapstad was, op 15 Mei 1903 deur ds. Abraham Isaac Steytler gelê en in 1904 deur prof. J.L. Marais ingewy. Die eiendom waarop die kerk en pastorie opgerig is, is deur die weduwee S.J. Jansen geskenk, terwyl die grond waarop die wykskerksaal in Ysterplaat gestaan het ’n geskenk was van ouderling S.V. van Reenen. Ysterplaat is in 1940 met 1 100 lidmate afgestig en Pinelands in 1943 met 200 lidmate. Nogtans tel die gemeente in 1952 meer as 1 800 lidmate.

Die kerkgebou is in Julie 1963 teen R40 000 gerestoureer.

Met die geleidelike verval van die voorstad Maitland as woonbuurt het die gemeente se lidmaattal algaande afgeneem van meer as duisend in die middel jare sewentig tot 255 in 1989, 97 in 1999 (ondanks NG Gemeente Woodstock se inlywing vroeg in die jare 90) en 74 in 2010, toe die gemeente reeds meer as twee jaar vakant was.

Predikante*

  • Michael Nicolaas Janse van Rensburg, 1917 – 1928
  • Dirk Christiaan de Villiers, 1918 – 1943 (emeriteer; oorlede op 22 Augustus 1943)
  • Cornelis van der Merwe, 1938 – 1945
  • Dr. Servaas Hofmeyr Rossouw, 1944 – waarskynlik sy dood op 11 Junie 1956
  • Johannes Jacobus Shaw, 1953 – 1955
  • Andries Stephanus Burden, 1956 – 1958
  • Luther Delport, 1957 – 1961
  • Johanneses Daniël Steenkamp, 20 Februarie 1965 – 1984
  • Andries Hendrik Minnaar, 1985 – 1 Desember 1987

Sien ook

NG Gemeente Pinelands

NG Gemeente Sonnekus

* Lys predikante nog nie volledig nie.