NG Gemeente Lindley

Die kerkgebou na die ontwerp van Wynand Louw. Ds. P.H.H. van Huyssteen het die hoeksteen op 27 November 1926 gelê. (FOTO: Peet Schabort)

Gestig

27 Julie 1876

Ring

Lindley

Adres

Joostestraat, Kerkplein, Lindley

Sluit in

Lindley en distrik

Eerste predikant

A.J.B. Albertyn (1884–1894)


Die NG Gemeente Lindley het sy middelpunt op die gelyknamige dorp in die Oos-Vrystaat. Dis die 21ste wat in die Vrystaatse Republiek gestig is.

Stigting

In 1952 is in Ons gemeentelike feesalbum oor die dorp Lindley skryf: “So amper weggesteek tussen ’n paar hoë koppies, is die dorpie Lindley aan die boomryke oewers van die Vaalrivier geleë. Genoem na eerw. Lindley, die Amerikaanse sendeling wat so baie gedoen het vir die Voortrekkers toe hulle geen geordende predikant gehad het nie, is hierdie Voortrekkerdorpie nog deurgaans ’n sentrum van godsdienstige bedrywighede.”

Destyds het die gemeente meer as 1 500 lidmate en ’n sieletal van meer as 2 300 siele gehad. Dit het reeds in 1958 afgeneem tot 1 250 lidmate en 1 900 siele. In 2015 was hier 45 dooplidmate en 220 belydende lidmate en was ds. P.J. Taljaard die tentmaker-leraar.

Voor 1876 het die gebied wat die distrik Lindley geword het, kerklik onder Bethlehem en Kroonstad geressorteer. Op 27 Julie 1876 is besluit om die nuwe gemeente Lindley te stig en die grenslyne te bepaal. Later is ses gemeentes met gedeeltes uit die gemeente Lindley gestig, naamlik Senekal, Reitz, Petrus Steyn (aanvanklik Concordia genoem), Steynsrust, Paul Roux en Edenville.

’n Dorpskommissie het ’n kerk laat bou, deels met geld verkry uit die verkoop van erwe. Op 25 November 1876 het die kerkraad die kerk van die dorpskommissie oorgeneem. Op 12 April 1879 is besluit om ’n konsistorie aan te bou en op 24 April 1889 word besluit om die kerk te vergroot.

Gedurende die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902) is die kerk sowel as alle geboue op die dorp afgebrand. ’n Besluit om die kerk te herbou is op ’n kerkraadsveragdering op 25 April 1903 geneem. Die plegtige inwyding het op Sondag 21 Augustus 1904 plaasgevind. Die huidige kerkgebou is gedurende die dienstermyn van ds. P.H.H. van Huyssteen ingewy en wel in Augustus 1927.

Lindley se vorige NG kerk nadat die Engelse dit tesame met die res van die dorp tydens die Tweede Vryheidsoorlog aan die brand gesteek het.

Predikante

Predikante wat hier diens gedoen het in die eerste driekwarteeu van die gemeente se bestaan, is: di. A.J.B. Albertyn (1884-’94), H. du Plessis (1894-1902), Michiel Smuts (1903-’06, 1917-’22), A. Troskie (1907-’13), Van de Weg (1913-’17), P.H.H. van Huyssteen (1922-’42) en C.H.L. Mouton (1943-’51). Ds. P. Steyl is in April 1951 hier bevestig en het gebly tot 1959.

Die Sending

Gedagtig aan die naam van die dorp, was die saak van die sending nog altyd baie na aan die hart van die moedergemeente, volgens Ons gemeentelike feesalbum (1952). Reeds in 1885 is ’n begin gemaak met die bou van ’n kerk vir die swart inwoners. Eerw. Veltman, beroep in 1906, was die eerste sendeling. Sy onmiddellike opvolgers was eerww. C.F. de Jager, W. Wessels, J. du Plessis en A.J. Bothma, wat in April 1951 hier bevestig is. Die sendinggemeente het destyds oor die 600 lede en meer as 1 600 siele getel.

Voor die stigting van die gemeente het die Voortrekkerleier en kerkvader Sarel Cilliers hier op sy plaas Doornkloof gewoon. Die kerkraad is ook eienaars van en verantwoordelik vir instandhouding van ’n kerkhof op die plaas Groenvlei, waar Anna Steenkamp, dogter van François Retief, ’n broer van Piet Retief, begrawe lê.

Predikante

  • Abraham Johannes Benjamin Albertyn, 1884 – 1894
  • Hercules Enselin du Plessis, 1894 – 1902
  • Michiel Smuts, 1903 – 1906, 1917 – 1922
  • Antonie Johannes Troskie, 1907 – 1913
  • Matthys van de Weg, 1913 – 1917 (terug na Nederland; oorlede 1922)
  • Petrus Herodus Hildebrand van Huyssteen, 1922 – 30 November 1942 (oorlede in die amp)
  • Coenraad Hendrik Lourens Mouton, 1943 – 1951
  • Paul Johannes Steyl, April 1951 – 1959
  • P.J. Taljaard 7 Desember 2014 – hede (in kombinasie met Arlington)