NG Gemeente Leonard

NG Gemeente Leonard

gestig

1944

afgestig van

NG Gemeente Mariental

ring

Oostelike Ring

adres

Wennie du Plessisstraat 61, Leonardville

eerste predikant

Ds C van der Merwe

Die NG Gemeente Leonard is ‘n gemeente in die Sinode van Namibië.

Leonard is op 11 November 1944 (die elfde dag van die elfde maand as die elfde gemeente) van die Kaapse Kerk in die destydse Suidwes-Afrika gestig. Lidmate was dit eens dat die gemeente moes heet na die onvergeetlike baanbreker van die Kerk in Suidwes-Afrika, eerw. (later ds.) E.J. Leonard. So dikwels het hy per eselkar oor die uitgestrekte vlaktes van die land en selfs te voet verkwikking aan eensame plase gebring. Die gemeente se heel eerste beroep op 6 Januarie 1945 het geslaag en so kom ds. en mev. C. van der Merwe op 13 April 1945 in die gemeente aan. Hulle pas hulle in moeilike omstandighede in die afgeleë gemeente aan. Hulle moes byna ‘n jaar lank in die konsistorie van die kerksaal op Pretorius woon. Die gemeente het met ongeveer 500 lidmate van die gemeente Gibeon afgestig, maar ná net agt jaar reeds oor die duisend lidmate getel. Hierdie getal het egter teen 2010 teruggesak tot net 176 weens die gedurige ontvolking van die platteland.

Die gemeente het met sy stigting meer as 25 000 km² beslaan. Dit het noodwendig tot veel desentralisasie gelei, wat in ‘n mate verlig is met die afstigting van die NG gemeente Aroab in 1955. Daar was aanvanklik geen gemeentelike sentrum nie, en daarom het dit teen 1952 uit vier feitlik selfstandige wyke bestaan, naamlik Uhlenhorst met 140 lidmate, Blumfelde met sowat 140 lidmate, Aroab met sowat 360 lidmate en Pretorius met sowat 320 lidmate. Die pastorie was op Pretorius geleë, terwyl elke wyk sy eie kerksaal gehad het waar een maal per maand eredienste waargeneem is en twee maal per jaar nagmaal bedien is. Ds. S. Murray is op 26 Augustus 1950 as die gemeente se tweede leraar bevestig.

Op 5 en 6 Julie 1958 het die gemeente die voorreg gesmaak om hulle sierlike en doeltreffende kerkgebou aan die Here te wy. Tans is die gemeente opgedeel in sewe wyke. Daar word elke Sondag ‘n oggenddiens te Leonardville gehou en een keer per maand ‘n buitediens te Blumfelde. Blumfelde beskik oor sy eie klein kerkgebou.

Predikante