NG Gemeente Leonard

gestig

1944

afgestig van

NG Gemeente Mariental

ring

Oostelike Ring

adres

Wennie du Plessisstraat 61, Leonardville

eerste predikant

Die NG Gemeente Leonard is ‘n gemeente in die Sinode van Namibië.

 

Op 11 November 1944 word op die dorp Pretorius (later Leonardville) ‘n gemeente afgestig van Mariental as die elfde gemeente van die destydse Ned Geref Kerk in Suidwes-Afrika. Die begeerte is spontaan uitgespreek dat die nuwe gemeente die naam sal dra van die onvergeetlike baanbreker van Suidwes-Afrika, Ds (vroeër eerwaarde) Edward Johannes Leonard. Op 5 en 6 Julie 1958 het die gemeente die voorreg gesmaak om hulle sierlike en doeltreffende kerkgebou aan die Here te wy. Die gemeente is opgedeel in 7 wyke. Daar word elke Sondag ‘n oggenddiens te Leonardville gehou en een keer per maand ‘n buitediens te Blumfelde. Blumfelde beskik oor sy eie klein kerkgebou.