NG Gemeente La Rochelle (Turffontein)

gestig

1906

later bekend as

NG Gemeente Turffontein

Die NG Gemeente La Rochelle was ‘n gemeente in die ou Transvaalse Sinode.

Vanweë die afstigting van die NG Gemeente Rosettenville vanaf Turffontein, moes die moedergemeente, wat sedert sy ontstaan La Rochelle geheet het, se naam na Turffontein verander word omdat die voorstad La Rochelle by Rosettenville ingedeel is.