NG Gemeente Klawer

Ds. W. Rautenbach het die kerkgebou van die NG Gemeente Klawer se hoeksteen op 14 April 1962 gelê. Foto: Morné van Rooyen

Gestig

14 Desember 1949

Afgestig van

Vanrhynsdorp (plus 10 gesinne van Vredendal)

Ring

Claniwilliam

Adres

Kerkstraat 17, Klawer

Sluit in

Klawer en omstreke

Eerste predikant

W.L. Steenkamp (1950-1957)


Die NG Gemeente Klawer is ’n betreklike jong gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die noordwestelike uithoek van die Wes-Kaap wat deel uitmaak van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland.

Stigting

Die gemeente Klawer is op 14 Desember 1949 deur die Ringskommissie, bestaande uit di. S.G. Basson, G.J.N. Maass en J.L. van Rooyen, gestig. Die hele gemeente van 560 lidmate was, met uitsondering van 10 huisgesinne, voorheen ’n deel van die gemeente Vanrhynsdorp en het bestaan uit drie wyke, naamlik Klawer (300 lidmate), Trawal (170 lidmate), Karookop (55 lidmate) en die tiental van Vredendal.

Die besittings met die stigting was slegs twee sale, een op Klawer en een op Trawal, waarvan eersgenoemde ’n koue sementvloer gehad het. Verder het die gemeente ’n bruidskat van £300 en ’n morg (0,85 ha) grond bokant die kanaal gekry. Die gemeente het begin met baie min en geen pastorie nie, geen orreltjie en geen nagmaalservies of stoele nie. Alles was nog in ’n pasgebore toestand en herderloos.

Eerste leraar

Die eerste beroep, wat uitgebring is op ’n vorige leraar van Vanrhynsdorp, is van die hand gewys en die tweede is uitgebring op ds. W.L. Steenkamp wat toe op Springbok in die NG Gemeente Namakwaland gestaan het en besig was met die organisasie van die eeufees van daardie gemeente. Hy was ook op die punt om ’n reis na Europa te onderneem.

Hy het wel die beroep aangeneem, maar hy wou eers die reis onderneem en met die fees behulpsaam wees; gevolglik kon hy eers op 21 Oktober 1950 bevestig word. Sy seun, ds. L. M. Steenkamp, het die bevestigingsrede gehou na aanleiding van Hebr. 12:2: “Die oog op Jesus.” Die volgende dag is die intreerede voor ’n groot gehoor gelewer oor die woorde in 2 Korintiërs 2:15: “Ons is ’n aangename geur van Christus.”

Spontaan het die gemeente met volle moed vir kerksake begin gee. Nagmaalservies, silwer-kollekteborde, horlosie ens. was spoedig deel van die besittings. Drie morge grond is aangekoop en planne vir pastoriebou is opgestel. Ons gemeentelike feesalbum het in 1952 berig: “Dis min dat ’n jong gemeente met soveel ywer werk en sulke groot sake meteens wil aanpak. Daar lê ’n groot toekoms vir hierdie gemeente voor. Jaarliks word die stigtingsdag van die gemeente gevier.”

Ds. Steenkamp het tot in 1957 hier gearbei toe hy sy emeritaat op 1 Desember aanvaar.

Ds. W.V.d.W. Rautenbach, sy opvolger, het die kerkgebou se hoeksteen op 14 April 1962 gelê. Die tender wat die kerkraad aanvaar het, was vir R36 000. Die kerk is op 27 Oktober 1962 in gebruik geneem.

Predikante

  • Willem Lucas Steenkamp, 21 Okt. 1950 – 1 Des. 1957 (emeritus;  14 Des. 1958 oorlede)
  • Willem van der Westhuizen Rautenbach, 10 Mei 1958 – ?