NG Gemeente King William’s Town

NG Gemeente King William’s Town (Foto: Morne van Rooyen)

gestig

1912

ring

Ring van Oos-Londen

waarby ingelyf is

NG Gemeente Peddie

adres

H/v Alexandraweg en Maitlandstraat, King William’s Town

eerste predikant

Ds H.A. Boshoff

Die NG Gemeente King William’s Town is ‘n gemeente in die Sinode van Oos-Kaapland.

Agtergrond

Die eerste NG kerkgeboutjie op King William’s Town het ‘n eienaardige geskiedenis gehad. Dit is opgerig weens ‘n skeuring in die plaaslike Duitse Lutherse gemeente. Die afgeskeidenes het ‘n nuwe gemeente gestig en die kerkie laat bou. Later het die twee partye egter vrywillig herenig.

In 1904 koop die kerkraad van die ou McCleantown (later die hoofkerk wat na Komga verplaas is, ‘n gemeente wat nie meer bestaan nie, maar die oudste in die Grensstreek was) die kerkie van die Lutherse gemeente vir £700. Hebreërs 13:8 was toe nog binne die hoofingang van die gebou in Duits te lees: “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.” (“Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit.”)

Toe die kerkie gekoop is, het McCleantown behoort tot die Ring van Albanie. Dit is getransporteer op die naam van sekere trustees, wat teen 1917 almal vertrek of gesterf het. Omdat nuwe trustees nooit aangestel is deur die moedergemeente Komga nie, het die oorplasing van die eiendom in die naam van die nuwe gemeente Kingwilliamstown groot koste meegebring.

Die eerste kerkgeboutjie van die gemeente.

Mettertyd is slegs £400 van die £700 afbetaal. Toe ds. H.A. Boshoff in 1913 as eerste leraar bevestig is, rus daar dus nog ‘n skuld van £300 op die geboutjie. Die som is mettertyd afbetaal tot net £85 oorgebly het. Dit is in Junie 1915 afbetaal onder die leiding van ds. G.J. Barnardt, die opvolger van ds. Boshoff, wat op 10 April 1915 hier georden is.

Die kerkie het slegs plek vir 240 kerkgangers gehad en was kort voor lank gans en al te klein vir die groeiende gemeente. (Met net 217 lidmate wat in 2012 oorgebly het, sou dit natuurlik voldoende gewees het.) Omstreeks 1916 het die gemeente dus ‘n stuk grond aangekoop vir die bou van ‘n nuwe kerk, maar jare lank het die geld ontbreek om te begin bou. Ds. Barndardt het egter deurentyd geld ingesamel by mense wat nog iets oorgehad het vir die Kerk en die armes.

Leraars

Die afstigting van Kingwilliamstown van die moedergemeente Komga (destyds geskryf Komgha) op 19 November 1912 was voorwaar ‘n geloofsdaad omdat die omgewing destyds hoofsaaklik bewoon is deur Engelssprekendes en Duitsers. In die beginjare het die gemeente met sy geringe lidmaattal dan ook ‘n worstelstryd om voortbestaan gevoer.

Eers die derde beroep was suksesvol en in 1913 is prop. H.A. Boshoff deur die konsulent, ds. P.T. Stroebel, bevestig. Ná die dienstyd van ds. Barnardt kom ook nog agtereenvolgens di. J.F. Hugo (wat in 1925 na die NG gemeente Peddie vertrek as hul eerste leraar), J.P. le Roux, C.J. Steyn, D.J. Malan en P.W. Jordaan. Ds. Steyn was die vroeë leraar wat die langste in die gemeente gestaan het (14 jaar) sodat daar dan ook van hom gesê word dat hy onuitwisbare spore hier nagelaat het.

Nuwe kerk

King William’s Town bereik ‘n belangrike mylpaal met die inwyding op 16 Januarie 1926 van sy nuwe kerkgebou, ontwerp deur Wynand Louw. Die eerste kerkraadsvergadering in die nuwe gebou is op 13 Februarie 1926 onder voorsitterskap van ds. J.P. le Roux gehou. Die lidmaattal het geleidelik toegeneem sodat die gemeente teen 1950 begin dink het aan die bou van ‘n groter plek van aanbidding.

Sending

Teen 1952 het die gemeente reeds veel vermag op sendinggebied met die bou van twee kerke vir bruin lidmate en die destyds het hy die diens van ‘n swart sowel as ‘n bruin evangelis gehad.  (Geskryf deur Morne van Rooyen).

Predikante

 • Hendrik Andreas Boshoff, 1913 – 1916
 • Gerhardus Johannes Barnardt, 1915 – 1921
 • Jean Francois Hugo, 1921 – 1925
 • Jacob Philippus le Roux, 1926 – 1930
 • Carl Jacobus Steyn, 1931 – 1945
 • Daniël Johannes Malan, 1945 – 1947
 • Pieter Willem Jordaan, 1948 – 1950
 • Jacobus Johannes Fourie, 1951 – 1958
 • John Charles Schoombie, 1958 – 1961
 • Johannes Jacobus Uys Fourie, 1961 – 1962
 • Pieter Jacobus van Jaarsveld, 1962 – 1969
 • Johannes Jacobus Schabort, 1975 – 1981
 • Frederik Simon Marincowitz, 1969 – 1986
 • Louis van der Walt, 1981 – 1988
 • Johannes Marthinus Pretorius, 1986 – 1990
 • Schalk Willem Kotzé, 1988 – 1996
 • Petrus Gerhardus Nel, 2008 –  2016
 • Johan Rigardt Nieuwenhuizen, 2016 – hede