NG Gemeente Kimberley

Ds. J.D. Kestell het die Newtonkerk in sy oorspronklike vorm se hoeksteen op 21 Februarie 1885 gelê. Die kerk is op 29 Mei 1886 ingewy.

GESTIG

1872

Ring

Kimberley

Adres

Hertzogplein, Kimberley

Sluit in

New Park, Royldene

Eerste predikant

J.W. Louw (1872–1874)Die NG Gemeente Kimberley is die tweede oudste NG gemeente in die stad Kimberley. Die kerkgebou is geleë in die ou voorstad New Park, tot 1945 bekend as Newton.

Die opspraakwekkende ontdekking van diamante in 1870 by die Colesbergkoppie, die latere Kimberleymyn, het gou duisende mense uit alle uithoeke van Suid-Afrika en die buiteland gelok. Predikante van die Kaapse en Vrystaatse NG Kerk is sporadies daarheen gestuur met die oog op die geestelike bearbeiding van die delwerbevolking en so het spoedig twee gemeentes kort na mekaar ontstaan, Dutoitspan en Vooruitzicht by New Rush, vandag see Kimberley-gemeente.

Albei gemeentes het in 1872 ontstaan. Omdat die diamantveld buite die jurisdiksie van sowel die Kaapse en Vrystaatse Kerk geval het, kon die gemeentes nie, soos gewoonlik die geval is, afgestig word nie. Kimberley het eerste ’n eie leraar beroep en vestig toe prop. J.W. Louw op 17 Augustus 1872 hier georden is. Op dieselfde dag is die eerste kerkgebou ook plegtig in gebruik geneem.

Sy opvolger was ds. B.B. Keet, vader van die latere prof. B.B. Keet van die Kweekskool op Stellenbosch. Hy is in 1874 georden tydens ’n tydperk van groot ekonomiese welvaart, maar terselfdertyd was daar ’n ongekende toestroming van mense uit alle dele van die wêreld, wat veroorsaak het dat ’n kosmopolitiese bevolking op die diamantveld saamgehoop is, wat na die mening van die Kerk glad nie ’n heilsame uitwerking op die geestelike lewe van die Afrikaners gehad het nie.

Die derde predikant was die welbekende en alombeminde ds. (later dr.) John Daniel Kestell, wat in Februarie 1882 deur sy vriend ds. Abraham Kriel in die gemeente bevestig is. Tydens sy bediening is die oudste deel van die huidige kerk gebou. Die gebou is in suiwer Romaanse styl en ds. Kestell het self die plafon beplan en ontwerp.

Die Newtown-weeshuis (later Kestell-kinderhuis) is tydens sy bediening gestig en opgerig. Hy is in 1894 opgevolg deur prop. P.J. de Vaal. Tydens 32-jarige bediening is die kerkgebou vergroot, ’n toring aangehou en ’n baie bruikbare kerksaal opgerig.

Daarna volg ds. (later dr.) J.R. Albertyn, later Armesorgsekretaris van die Transvaalse Kerk. Hy het nie alleen ’n vrugbare bediening gehad nie; ook het hy groot bydraes gelewer van breër kerklike en volksbelang. Omdat ds. Albertyn besig was met die Carnegie-verslag oor die Armblankevraagstuk en lang tye aaneen uit die gemeente weg was, het vier hulpleraars tydens sy bediening in die gemeente gearbei. Die sesde leraar van die gemeente was ds. P.H.G. Jordaan van 1936 tot 1942.

Op 4 Mei 1950 stig twee dogtergemeentes gelyktydig van die moedergemeente af: Kimberley-Wes en Kimberley-Noord.

Predkante

 • Johannes Wynand Louw, 1872 – 1874
 • Barend Bartholomeus Keet, 1874 – 1879
 • John Daniel Kestell, Februarie 1882 – 1894
 • Pieter Jacobus de Vaal, 1894 – 1926 (emeriteer; oorlede op 2 Mei 1946)
 • Johannes Rudolf Albertyn, 1926 – 1936
 • Carl Petrus van der Merwe, 1929 – 1930
 • Petrus Hendrik Grobler Jordaan, 1936 – 1942 (geskors)
 • Josua Joubert de Villiers, 1938 – 1942
 • Stephanus Bernardus Buys, 1943 – 1948
 • Johann Rudolph Lückhoff, 1943 – 1948
 • Stefanus Bruwer Meyer, 1949 – 1950 (eerste leraar van dogtergemeente Kimberley-Wes)
 • William Fullard, 1950 – 11 April 1976 (emeriteer)
 • Willem Phillips Doman, 1977 – 1980
 • Jacobus Marthinus Petrus Cornelius, 23 Januarie 1981 – 1987
 • Zacharias Blömerus, 1981 – Desember 1997 (emeritus)