NG Gemeente Kemptonpark-Oos

gestig

3 Mei 1949

ring

Ring van Benoni

Adres

H/v Eurekastraat en Highweg, Kemptonpark

Eerste predikant

Ds T.J. van Rooyen

Die NG Gemeente Kemptonpark-Oos is ‘n gemeente in die Hoëveld Sinode.

Stigting

Die gemeente is op 3 Mei 1949 gestig en het bestaan uit die buitewyke van twee moedergemeentes, Benoni-Noord en Kempton Park. Dit was uniek, deurdat dit uitsluitlik uit landbouhoewes van 1,5 tot 5 morg groot bestaan het. So ‘n omgewing het probleme en kenmerke eie aan homself gehad. Die bevolking het hoofsaaklik uit ambagsmanne bestaan wat werksaam was op verskeie plekke op die Rand, en daar was hoogstens vyf persone wat van hulle stukkie grond vir hul lewensbestaan afhanklik was.

Beginjare

Die eerste beroep is eers ses maande ná afstigting uitgebring en het ds. T.J. van Rooyen, voorheen van Nigel, die beroep hierheen aangeneem. Gedurende die laaste naweek van November 1949 is hy ontvang en bevestig. Die gemeente het nie ‘n eie toringkerk gehad nie, maar wel ‘n saalkerk en twee kerksale. Deur die koop en herbou van ‘n appelpakhuis wat sentraal geleë was, het hulle ‘n saalkerkie van sitplek vir sowat 400 aanbidders bekom, en ‘n kerksaal met sitplek vir ongeveer 300. Meermale is kerkgeboue verkoop en vir pakdoeleindes gebruik, maar hier is pakhuis gekoop en tot ‘n geestelike en sosiale herberg herskep.

In 1951 berig Ons gemeentelike feesalbum: “Daar is nog geen pastorie in die gemeente nie, maar die aanbou van een word reeds oorweeg. Die tye is duur en die gemeente klein, maar die geloof ontbreek nie. Ná ‘n aantal jare sal ons beskou kan word as ‘n gevestigde gemeente van ons Kerk in Suid-Afrika, en sal daar meer gedoen kan word as om net na ons eie behoeftes te kyk.”

Vandag

Die NG Kempton Park Oos Gemeente is vandag groter as ooit te vore. Daar is reeds deur die jare twee pastorieë gebou deur die kerk. Die hoof pastorie is na die 2000s in ‘n satelliet huis verander, wat om en by 10 kinders huiswes met twee huis ouers.

In Julie maand van 2019 het 1517 mense fisies na die woord kom luister by die gemeente. Daar word ook preke deur middel van CDs en ‘n webblad versprei. Aan die begin van 2019 was daar 8 preke per dag afgelaai, versprei oor 12 maande. Wêreldwyd skakel mense in en luister na hierdie kerk se bediening. (Geskryf deur Morne van Rooyen).

Predikante

  • Theunis Johan van Rooyen, 1949 – 1956
  • Gert Jacobus Erasmus, 1953 – 1957
  • Charl Colijn
  • Willem Petrus Greeve Koen, 1973 – 1976
  • Pieter Pierre Heunis de Villiers, 1977 – 1997
  • Abraham Lodewickus Klopper, 1986 – hede
  • Gabriel Johannes Snyman, 2004 – 2006
  • Johannes Hendrik Barnard, 2007 – 2017
  • Werner Smal, 2018 – hede