NG Gemeente Keimoes

NG Gemeente Keimoes

gestig

1916

ring

Ring van Kenhardt

Adres

Upingtonweg, Keimoes

eerste predikant

ds JJ Wasserfall

Die NG Gemeente Keimoes is ‘n gemeente in die Sinode van Noord-Kaapland.

Geleë aan die noordekant van die Oranjerivier, was Keimoes tot met sy stigting in 1916 ‘n buitewyk van Upington. ‘n Deel van Kenhardt wat in 1899 aan Upington oorgedra is het egter by die stigting van Keimoes na Iaasgenoemde gemeente oorgegaan. Hier is later die
gemeente Neilersdrift van Keimoes afgestig — ‘n “agterkleindogter” dus van Kenhardt!

Aanvanklik het die noordelike grens van Kenhardt-gemeente gestrek vanaf Boegoeberg, Suid Iangs die Oranjerivier tot by Onseepkans. Van hierdie 394 kilometer lange grenslyn het ‘n paar plase rondom Neilersdrift mettertyd by Keimoes ingeskakel. So het Keimoes, wat byna 30 jaar jonger as Kenhardt is, ‘n happie van die groot Kenhardt gemeente gekry. In 1949 het Neilersdrift van Keimoes afgestig om as gemeente, onder meer, die ‘happie’ ook te akkommodeer. Op Ringsvlak het die bande behoue gebly en ressorteer beide Keimoes en Neilersdrift onder die Ring wat sy naam aan Kenhardt te danke het — die Ring van Kenhardt.

Predikante