NG Gemeente Kaapstad – Wyk Hanoverstraat

Hanoverstraat Kerk (Foto: met dank aan Johann Kotze)

Die NG Gemeente Kaapstad het ook ‘n wykskerk in Hanoverstraat gehad. Die kerkgebou is op 13 Augustus 1867 deur Dr. S. Heyns en Ds. A. Murray ingewy. Die kerk is blykbaar op 21-10-1929 gesloop.

Straatkaart wat aandui waar die kerk gelee was.

Ds J.P. van Heerden begin sy loopbaan in 1884 as predikant in die Hanoverstraat Kerk waar hy as hulpprediker diens doen. Hy staan hier in die bediening tot Mei 1885. Die bevestiging van ds. F.X. Roome tot sesde leraar van die Kaapstad gemeente, met spesiale werkkring in die Hanoverstraat Wyk vind in 1895 plaas. Hy werk hier tot in 1903. Sy opvolger was die bekende Eerw. Andries Dreyer, wat op 12 Maart 1903 in die Hanoverstraat Kerk deur ds. J. P. van Heerden  bevestig is en deur 14 predikante met hande-oplegging georden is.