NG Gemeente Johannesburg-Wes

gestig

1 Mei 1944

ingelyf by

NG Gemeente Vergesig