NG Gemeente Johannesburg-Suid

gestig

saamgesmelt met

NG Gemeente Turffontein

nou bekend as

NG Gemeente Deo Gloria