NG Gemeente Hobhouse

NG Gemeente Hobhouse

gestig

1913

Ring

Ring van Smithfield

Adres

Mullerstraat, Hobhouse

Eerste predikant

Ds PP van der Merwe

Die NG Gemeente Hobhouse is ‘n gemeente in die SInode van die Vrystaat.

13 November 1915 | Prop. P.P. van der Merwe is op 19 Junie 1915 plegtig as eerste herder en leraar van die NG Gemeente Hobhouse georden en bevestig. Onder sy leiding is die noodkerkie op 13 November 1915 ingewy in die teenwoordigheid van di. N.J. van der Merwe (Wepener), P.J. Pienaar (Dewetsdorp) en eerw. C.J. Van R. Smit (Wepener).

Die noodkerk van die NG Gemeente Hobhouse

Die inwyding van die pastorie het op 27 April 1916 gevolg.

Predikante