NG Gemeente Hendrina

NG Gemeente Hendrina

gestig

4 Oktober 1916

ring

Ring van Ermelo

Adres

Beukesstraat 38, Hendrina

Sluit in

Hendrina

Eerste predikant

Ds JWG Strasheim

 

Die NG Gemeente Hendrina is ‘n gemeente in die Oostelike Sinode.

 

Begin jare

Die stigting van Hendrina as dorp is op 5 Junie 1916 goedgekeur. Op 1 September van daardie jaar het die inwoners ‘n algemene vergadering belê om die stigting van ‘n kerk te bespreek. Op Woensdag 4 Oktober 1916 is die nuwe gemeente gestig.

Onder leiding van die konsulent, ds Paul Nel van Ermelo, is die eerste kerkraadslede op 28 Oktober bevestig en is die eerste kerkraadsvergadering gehou. Die eerste Nagmaalsviering en Doopbediening is op 29 Oktober deur ds Nel behartig.

Aanbiddingsplek

Aangesien die gemeente nog nie oor ‘n kerkgebou beskik het nie, het die gemeente en kerkraad saamgespan om ‘n houtstellasie, oorgetrek met bokseile op te rig. Hierdie “TABERNAKEL”was op die suidelike deel van die kerkterrein opgerig.  Spoedig is begin met die insameling van fondse vir die oprig van ‘n kerkgebou en op 21 Maart 1917 is ‘n ooreenkoms aangegaan met die bouaannemer Francken om die kerk vir £2 858 te bou. Op 1 Februarie 1918 is die nuwe gebou ingewy. Die bou van ‘n nuwe kerkgebou is op 11 September 1937 in beginsel aanvaar. Gedurende die naweek van 24-26 April 1942 is die nuwe kerkgebou in gebruik geneem.

Predikante

 • Jakob Willem Gideon Strasheim, 1918-1926
 • Jan Hendrik Malan Stofberg, 1926-1935
 • Hendrik Johannes Piek, 1936-1942
 • Jacobus Johannes Driescher, 1942-1947
 • Paul Nel, 1948-1956
 • Gerhardus Albertus Cruywagen, 1957-1960
 • Frans Lodewyk Cloete, 1960-1964
 • Barend Paul Pieterse, 1964-1969
 • Willem Thomas Badenhorst, 1970-1977
 • Johannes Jurie Wessels, 1973-1978
 • Davie Jacobus Pypers, 1978-1983
 • Christian Jacobus Benade, 1978-1980
 • A Smit, 1983-1991
 • Hercules Frederick Olivier, 1994-2007
 • R J Germishuys, 2008-2012
 • H P J van Wyk, 2012-2014
 • Tielman Myburgh Roux, 2014-

Sendinggemeente

Die sendinggemeente is op 7 Desember 1935 gestig. Dit is gemeenskaplik saam met Carlina, deur ds Awie de Clercq bedien. Op aanbeveling van die Plaaslike Sending Kommissie besluit die Kerkraad op 20 November 1942 om ‘n eie sendeling te beroep. Die volgende sendelinge sou Hendrina bedien:

 • 1929-1939 Ds AJ de Clercq
 • 1945-1949 Ds HA Müller
 • 1954-1960 Ds CJJ van Rensburg
 • 1960-1965 Ds TJ Basson
 • 1965-1968 Ds MS van Rooyen
 • 1969- 1975 Ds IHR Kilian
 • 1979-1994 Ds S de Wet