NG Gemeente Hayfields

NG Gemeente Hayfields

gestig

4 Oktober 1975

afgestig van

NG Gemeente Pietermaritzburg

waarby ingelyf

1 Maart 2012

NG Gemeente Pietermaritzburg-Suid

Ring

Ring van Pietermaritzburg

Adres

Eerste predikant

Ds van der Walt

Die NG gemeente Hayfields is ‘n gemeente in die KwaZulu-Natal Sinode.

Vanaf 1973 is daar reeds dienste in die saal van Gert Maritz Hoërskool gehou vir lidmate van die NG Gemeente Pietermaritzburg wat aan die oostelike gedeelte van die stad woon. Die eredienste het die Hayfields-Scottsville gedeelte bedien. Na baie gesprekke en lang kerkraadsvergaderings stig die NG gemeente Hayfields amptelik af op 4 Okt 1975.

Ds en Mev vd Walt, derde leraarspaar van Pietermaritzburg-gemeente aanvaar die beroep na Hayfieldsgemeente. Die pastorie word aanvanklik gebruik as gemeentesentrum. Alle vergaderings, jeugbyeenkomste, vrouebyeenkomste ens. word by die pastorie gehou.

Predikante

  • Ds vd Walt, 1975 – 1981
  • Wilhelm Troskie, 1981 – 1990
  • Philip Meyer, 1990 – 2018
  • James P Rheeder
  • P Francois Maritz, 2018 – hede