NG Gemeente Grootrivier (1949)

NG Gemeente Grootrivier

GESTIG

7 Desember 1949

RING

Upington

ADRES

Sultana Oord, Upington

SLUIT IN

Straussburg, Louisvale, Vaalkoppies, Matjiesrivier en Karos

 EERSTE PREDIKANT

Ds. PJ van Jaarsveld

Die NG Gemeente Grootrivier (1949) is ‘n gemeente in die Sinode van Noord-Kaapland.

Die NG Gemeente Upington  het geleidelik al groter geword en uiteindelik strek dit van Askham in die noorde tot aan Kenhardt gemeente in die suide. Die NG Gemeente Grootrivier word in 1932 van Upington afgestig. Op 7 Desember 1949 word die NG Gemeente Grootrivier afgestig van die NG Gemeente Grootrivier (1932). In die proses verloor die moedergemeente hul naam en sou van toe bekendstaan as NG Gemeente Louisvale. Oorweging is later daaraan gegee om die naam van die nuutgestigde gemeente  te verander na die NG Gemeente Matjiesrivier, maar die voorstel word later teruggetrek.

Hierdie gemeente lé aan die suidelike oewer van die Oranjerivier. Vanaf Straussburg, iets meer as 11 kilometer suidoos van Upington, strek dit tot by Karos, 32 kilometer verder. Die gemeente bestaan uit drie afsonderlik gemeenskappies of “blokke” wat bokant Upington langs die Oranjerivier (genoem Grootrivier) uitgesprei lê:

  • Straussburg 9 tot 15 km vanaf Upington;
  • Matjiesrivier 21 tot 30 km vanaf Upington en
  • Karos 30 tot 43 km vanaf Upington.

Die drie “blokke” – Straussburg, Matjiesrivier en Karos –  is hoofsaaklik besproeiingsboere en lidmate wat nie boer nie, maar verkies om nie op die dorp te bly nie.

Prop J van Jaarsveld is op 15 April 1950 as eerste leraar ontvang.

Die gemeente bestaan in 1951 uit 454 belydende lidmate en 302 dooplidmate. In Junie 1954 is ’n pastorie gebou.

Op 1 April 1990 het Grootrivier en Grootdrink in kombinasie gegaan. Ds. D van Zyl is op 12 November 1993 ontvang en lewer sy intreepreek op 14 November 1993 te Grootrivier. Hy bly in die pastorie op Grootdrink.

Predikante

Bron

Kleynhans, 1991. EPJ. Nederduitse Gereformeeerde Gemeente Grootdrink 1941-1991
NG Gemeente Grootrivier – halfeeufees gedenkbundel