NG Gemeente Grootdrink

NG Gemeente Grootdrink

gestig

13 November 1941

AFGESTIG VAN

NG Gemeente Boegoeberg en

NG Gemeente Grootrivier

RING

Upington

ADRES

Grootdrink

SLUIT IN

Boskamp, Kalkwerf, Grootdrink en Wilgenhoutsdrift

EERSTE PREDIKANT

Ds PAM Brink

Die NG Gemeente Grootdrink is ‘n gemeente in die Sinode van Noord-Kaapland.

Die Boegoebergdam is in 1932 voltooi. Die bouwerk aan die Boegoebergdam het ’n dubbele doel gedien. Benewens die watervoorsiening van water vir besproeiing, is arbeidsgeleentheid vir baie mense geskep. Die gemeente Marydale het die mense in die beginjare bedien. ’n Hulpprediker prop. WB Loubser is aangestel. Hy arriveer op 18 Februarie 1931 te Boegoeberg. Die algemene armesorgkommissie besluit dat Boegoeberg deur sowel die kerkraad van Marydale en Kenhardt bedien moet word, aangesien die Boegoebergdamskema binne die grense van beide gemeentes geleë was. Die arbeid was nie sonder vrug nie, want die “sieletal” en “ledetal” van Marydale styg tussen 1929 en 1935 van 771 na 1589 en van 385 na 757. By Kenhardt styg die sieletal van 2,400 tot 3,750.

Op 12 Junie 1935 word op versoek van ds. Loubser “om naamtekeninge langs die rivier te kry vir afstigting asook die nodige borge” deur die kerkraad van Kenhardt goedgekeur. Die kerkraad van Marydale keur dit op 15 Julie 1935 voorlopig goed. Die gemeente Boegoeberg word op 31 Oktober 1935 gestig.

In Die Kerkbode van 11 Januarie 1933 word die stigting van die gemeente Grootrivier op 10 Desember 1932 amptelik aangekondig. Sedert 1949, toe ’n nuwe gemeente, Grootrivier, afgestig is, staan die oorspronklike gemeente as Louisvale bekend. Dié naam is ontleen aan een van die nedersettings wat van die begin af deel van die gemeente was en vernoem is na genl. Louis Botha, eerste premier van die Unie van Suid-Afrika.

Soos in die geval van Boegoeberg, belewe Grootrivier sedert sy stigting beduidende groei. Teen die einde van 1940 staan die getal “siel” en “lede” onderskeidelik op 2,550 en 1,139.

’n Petisie is opgestel waarin afstigting voorgestel word en dit dien voor die kerkraad van Grootrivier op 30 Augustus 1941. Die kerkraad gee toestemming tot afstigting, “mits die medewerking van Boegoeberg en die ondersteuning van die Armsorg” verkry kan word.

Op die ringsitting van Kenhardt op Oktober 1941 word die saak van afstigting van ’n nuwe gemeente van Boegoeberg en Grootrivier behandel. Op die stigtingsvergadering op 13 November te Wilgenhoutsdrift word besluit dat die nuwe gemeente as die Nederduits-Gereformeerde Gemeente Grootdrink bekend sal staan en dat die wyk Grootdrink die middelpunt van die gemeente sal wees.

Ds. PAM Brink is op 7 Februarie 1942 as eerste leraar bevestig.

’n Kerksaal van R800 word te Swartkop gebou – die stene is self gemaak. Daar is ook beplan om saaltjies te bou te Boskamp, Kalkwerf, Grootdrink en Wilgenhoutsdrift.

Predikante:

PAM Brink 1942 –

 

Bron

Kleynhans, 1991. EPJ. Nederduitse Gereformeeerde Gemeente Grootdrink 1941-1991