NG Gemeente Gobabis

NG Gemeente Gobabis (Foto: Johan Swart)

gestig

1939

afgestig van

NG Gemeente Windhoek

waarby ingelyf is

2012

NG Gemeente Gobabis-Suid

adres

Dr Mbuendestraat 32, Gobabis

eerste predikant

Ds F.J. Hay

Die NG Gemeente Gobabis is ‘n gemeente in die Sinode van Namibië.

Gemeentestigting

Die gemeente is op 24 November 1939 van die NG gemeente Windhoek afgestig en hou reeds op 11 Desember daardie jaar sy eerste kerkraadsvergadering onder voorsitterskap van die konsulent, ds. K.W. le Rouw, Windhoek se leraar, om sy eerste beroep uit te bring, maar dit was sonder welslae.

Op sy tweede vergadering op 2 Maart 1940 word prop. F.J. Hay beroep en hy word dan op 18 Mei 1940 as herder en leraar van die gemeente bevestig. Na ‘n besonder vrugbare dienstyd van vyf jaar het ds. en mev. Hay van die gemeente afskeid geneem, nadat reeds begin is met die bou van die gemeente se eerste pastorie. Na ‘n vakature van agt maande kon die gemeente die geliefde ds. en mev. J.L. von Wielligh verwelkom. Na ‘n kort maar geseënde drie jaar het die gemeente Port Shepstone so aanhoudend geroep, dat die gemeente weereens van sy pastoriepaar moes afskeid neem.

Daar volg weer ‘n vakature van agt maande en op 8 April 1950 word prop. J.M. Olivier in die gemeente georden en bevestig. Veertien maande later neem ook hy afskeid en vertrek na ‘n nuwe werkkring, sodat die gemeente meer as ‘n jaar lank vakant was.

Die gemeente het sy pastorie voltooi en ‘n ruim kerksaal gebou. Lank is geld ingesamel vir die bou van ‘n kerk, wat vroeg in die jare vyftig ingewy is. Van ‘n ledetal van sowat 400 in 1939 het die gemeente geleidelik tot oor die 800 in 1951 aangegroei. In 1961 stig Gobabis-Suid van die moedergemeente af en teen 2010 het die gemeentes saam 156 minder lidmate as 60 jaar vantevore, dog albei bestaan afsonderlike voort tot hulle eindelik op 21 Oktober 2012 saamsmelt onder die moedergemeente se naam. Dit was die laaste dorp in Namibië wat twee NG gemeentes gehad het (buiten Walvisbaai met steeds drie). Op Keetmanshoop, Outjo, Grootfontein, Tsumeb, Otjiwarongo en Mariental is die dogtergemeentes almal reeds jare vantevore by die moedergemeente ingelyf.

Predikante