NG Gemeente George-Denneoord

NG Gemeente George-Denneoord

gestig

7 Mei 1980