NG Gemeente Evander

gestig

8 Augustus 1960

waarby ingelyf is

NG Gemeente Evander-Wes