NG Gemeente Dundee-Suid

NG Gemeente Dundee-Suid

gestig

29 Augustus 1982

Afgestig van

NG Gemeente Dundee

Ring

Ring van Amajuba

Adres

Fouchéstraat 7, Dundee

Eerste predikant

Ds DJM Dekker

Die NG Gemeente Dundee-Suid is ‘n gemeente in die KwaZulu-Natal Sinode.

Afstigting het op Sondag, 29 Augustus 1982 om 15:00 in die Dundee Gemeente plaasgevind en Dundee-Suid is gebore en het daardie middag sy naam gekry. Dr. L. Visser van Newcastle, Voorsitter van die Ring van Utrecht en Ds A.J. Brits, Skriba van die Ring het die afstagting waargeneem. Tydens hierdie vergadering is Ds DJM Dekker beroep na die nuut afgestigte gemeente, Dundee-Suid. By afstigting was daar 285 belydende lidmate, waarvan 30 ouderlinge en 32 diakens verkies is. Die kategese het uit 110 kinders bestaan.

Aanvanklik sou Dundee gemeente se geboue benut word, maar weens praktiese redes word die saal van die Dundee Junior Skool in gebruik geneem vir dienste. Op 3 Februarie 1984 besluit die Kerkraad dat ‘n kerk-en-saal kombinasie gebou moet word. Sooispit vind op 9 Maart 1985 plaas, en ingebruikneming op 9 Augustus 1986. Na 20 jaar van getroue diens aan Dundee-Suid, emiriteer Ds Dekker en word hy opgevolg deur Ds AL van Rooyen.

Predikante

  • D J M Dekker, 1982 – 2002
  • A L van Rooyen, 2002 –
  • B Brink,