NG Gemeente Die-Vleie

NG Gemeente Die Vleie

gestig

1946

waarby ingelyf is

NG Gemeente Rondevleihoogte