NG Gemeente Die Parke – Newcastle

NG Gemeente Die Parke, Newcastle

gestig

16 Junie 1973

RING

Ring van Amajuba

Adres

H/v Wolf- en Jakkalslaan, Majubapark, Newcastle

Eerste predikant

Ds GF van Schalkwyk

DIe NG Gemeente Die Parke, Newcastle is ‘n gemeente in die KwaZulu-Natal Sinode.

Hierdie gemeente is op 16 Junie 1973 gestig as een van ‘n tweeling: Die Parke en Bergsig. Ds. G F van Schalkwyk was die eerste leraar. In hierdie tyd het die gemeente ‘n nuwe Kerkkompleks laat bou en op 22-23 Maart 1980 het die gemeente die nuwe kerkkompleks in gebruik geneem. Na ‘n afname in lidmaattalle is daar vanaf 1 Maart 2006 ‘n samewerkingsooreenkoms met die NG Gemeente Die Kruin aangegaan en hul predikant bedien die twee gemeentes. Die kerkgebou word nie meer gebruik nie.