NG Gemeente Die Paarl

Die gebou van die Paarlse NG gemeente (die Strooidakkerk) is die oudste NG kerkgebou wat steeds in gebruik is. Die gemeente is die derde oudste.

Gestig

1691

voorheen bekend as

NG Gemeente Drakenstein

Ring

Paarl

Adres

Hoofstraat 163, Paarl

Sluit in

Paarl (deels)

Eerste predikant

Pierre Simond (1691–1702)Die NG Gemeente Paarl is die derde oudste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. Die gemeente het vroeër as Drakenstein bekend gestaan en staan ook soms as Strooidakkerk bekend na aanleiding van sy kerkgebou.

Die gemeente se ontstaan is ’n voortvloeisel van die koms van die Franse Hugenote na Suid-Afrika in 1688. Hulle het aanvanklik geressorteer onder die NG Gemeente Stellenbosch, maar in 1691 is hulle tot ‘n afsonderlike gemeente, destyds Drakenstein, gevorm.

Die eerste plek van samekoms was iewers in die buurt van Simondium geleë in ’n geboutjie van hout en klei wat sommige beskryf het as ‘n “vuile hokje” of “‘n gevaarte”. Hier het ds. Pierre Simond, wat saam met die Hugenote Kaap toe gekom het, in keurige Frans gepreek, tot hy in April 1702 sy laaste preek aan die Kaap gehou en na Europa teruggekeer het.

Van Stade se skildery met die eerste kerkgeboutjie

Onder leiding van ds. Petrus van Aken is in 1717 tot die oprigting van ’n behoorlike kerkgebou oorgegaan, gedeeltelik met behulp van ‘n legaat van die bekende Henning Huising. Dit het waarskynlik aan die noordekant van die teenswoordige kerkgebou, waar die graf van ds. R.N. Alting (predikant van 1784 tot 1800) is, gestaan.

Sketsplanne van die tweede kerkgebou

In 1805 is die huidige kerkgebou in ou Kaaps-Hollandse styl opgetrek, wat vandag nog as die Strooidakkerk bekend staan en die oudste kerkgebou in Suid-Afrika is wat steeds as sodanig gebruik word.

Die Pinksterbidure, wat vandag ‘n gebruik in die hele NG Kerk is, het ontstaan uit ’n gebedsweek tussen Hemelvaartdag en Pinkstersondag in 1861 toe ds. G.W.A. van der Lingen ’n besondere geestelike ervaring beleef het. Hy was predikant van die Paarlse gemeente van 1831 tot 1869 en medeverantwoordelik vir die stigting van die Paarl Gimnasium.

Predikante

 • Pierre Simond, 1691 – 1702 (terug na Europa)
 • Petrus van Aken, 1714 – 19 Desember 1724 (oorlede in die amp)
 • Lambertus Slicher, 1725 – 2 Junie 1730 (oorlede in die amp)
 • Salomon van Echten, 1738 – 7 Januarie 1753 (terug na Holland)
 • Petrus van der Spuy, 1753 – 1781 (emeriteer; oorlede in 1809)
 • Robert Nicolaas Aling, 1784 – 24 April 1800 (oorlede in die amp)
 • Petrus Johannes van der Spuy, 1806 – Maart 1807 (oorlede in die amp)
 • Jean Guillaume Louis Gebhardt, 1810 – 12 Oktober 1825 (oorlede in die amp)
 • Gottlieb Wilhelm Anthonie van der Lingen, 1831 – 7 November 1869 (oorlede in die amp)
 • Gilles van de Wall, 1870 – 1874 en 1875 – 1895 (emeriteer; oorlede op 2 Januarie 1896)
 • Ackermann, Daniel Petrus, 1872 – 1874
 • Adriaan Moorrees, 25 Jul. 1895 – 1908
 • Pieter Gerhardus Jacobus Meiring, 1907 – 1921, toe redakteur van Die Kerkbode
 • David Frederik van der Merwe, 1918 – 1941 (waarna eerste leraar van Paarl-Vallei tot Maart 1951)
 • Daniel Gerhardus Malan, 1921 – 1931 (waarna hoogleraar aan die Kweekskool)
 • Joachim Frederik Mentz, 1931 – 1947
 • Frederik Daniel Jacobus Brand, 1946 – 1949
 • Hendrik Daniel Alphonso du Toit, 1948 – 1953
 • Jan Lodewyk de Villiers, 1950 – 1956
 • Tobias Johannes de Clerq, 1956 – 1962
 • David Willem de Villiers, 1953 – 1960
 • Siebie Sieberhagen, 9 September 1960 – 1964
 • Willem Johannes Louw, 6 Desember 1963 – 23 November 1969
 • Schutz Marais, 25 Julie 1964 – 1988
 • Johannes Albertus Hurter, 1970 – 1973
 • Ernst van der Walt, 1973 – 1978
 • Jacobus Johannes Swart, 1978 –
 • Elsché Eygelaar, 2022