NG Gemeente Deo Gloria

NG Gemeente Deo Gloria (Foto: Morne van Rooyen)

gestig

1 September 1994

saamgesmelt uit

NG Gemeente Turffontein en

NG Gemeente Johannesburg-Suid

Saamgesmelt

2022

Saamgesmelt met

Mondeor, Townsview

ring

Ring van Turffontein

adres

H/v Alamein- en Fauncestraat, Robertsham, Johannesburg

eerste predikant

Ds. S. P. Kloppers

Die NG Gemeente Deo Gloria was ‘n gemeente in die Hoëveld Sinode, maar dit het in 2022 met Mondeor en Townsview saamgesmelt as Ligbaken Gemeente, kort nadat Kroonrand by Deo Gloria ingelyf is en Klipriviersberg by Townsview.

Die gemeente het op 24 April 1994 ontstaan uit die samesmelting van die gemeentes Johannesburg-Suid en Turffontein. Laasgenoemde is in 1906 gestig as die eerste NG gemeente in die suide van Johannesburg. Van Turffontein het Johannesburg-Suid op 15 November 1950 afgestig. By afstigting het Johannesburg-Suid bestaan uit Booysens, Turffontein-Wes, Robertsham (waar die kerk gebou is), Crown Gardens en Mondeor.

Ten spyte van vier afstigtings tussen 1957 en 1961 het Johannesburg-Suid in 1985 nog 730 belydende en 215 dooplidmate gehad. In die voorlaaste jaar van Turffontein en Johannesburg se bestaan, 1993, het eersgenoemde 346 belydende en 90 dooplidmate gehad en Johannesburg-Suid 532 en 192, vir ’n totaal van 878 belydende en 282 dooplidmate.

In 1992 het Turffontein se kerkgebou, ontwerp deur Gerard Moerdyk, afgebrand en kon die gemeente nie bekostig om dit te herbou nie omdat dit onderverseker was. Ook het Johannesburg-Suid se tweede predikant, ds. J.L. Coetzee, in 1994 afgetree. Omdat dit vir albei kerkrade duidelik was dat die lidmaattale aan die daal was, het hulle besluit om Turffontein en Johannesburg as ’n nuwe gemeente saam te smelt met die naam Deo Gloria, wat Johannesburg-Suid se kerkperseel in Alameinweg, Robertsham, sou gebruik.

In die eerstejaar van sy bestaan het Deo Gloria toe 951 belydende en 292 dooplidmate gehad en was die predikant ds. S.P. Kloppers, die laaste in ’n lang ry predikante van Turffontein, wie se naam voortleef in die Ring van Turffontein. Soos te wagte het die afname in Deo Gloria se lidmaattal voortgeduur, tot ’n skamele 174 belydende en 10 dooplidmate in 2016. (Geskryf deur Morne van Rooyen).

Predikante