NG Gemeente Daspoort

Ds JS Krige het die hoeksteen op 7 Augustus 1948 gele. DIe argitek was Hendrik Vermoten.

GESTIG

Februarie 1922

RING

Daspoort

ADRES

Keeromstraat 604, Daspoort

SLUIT IN

Daspoort

EERSTE PREDIKANT

J.S. Krige (1923-1949)


Die NG Gemeente Daspoort is ’n gemeente in die weste van Pretoria. Met sy stigting was dit slegs die vierde gemeente van die NG Kerk in die stad, maar nadat Eloffsdal in September 2011 met Eloffsdal-Wes en Magaliesfort as Mootvallei saamgesmelt het, het dit die derde oudste NG gemeente in Pretoria geword.

Die gemeente Daspoort is in Februarie 1922 van Eloffsdal afgestig. Dit was die eerste dogter wat laasgenoemde sedert sy stigting in 1908 afgegee het. In Oktober van dieselfde jaar is ds. J.S. Krige beroep wat toe reisende sekretaris van die Strewersvereniging was. Hy is as eerste leraar van die gemeente in 1923 bevestig. Ds. H.S. Bosman, van die Pretoriase moedergemeente het die bevestigingsrede gehou. Die nuwe leraar en sy vrou het dadelik begin kennis maak met die gemeente, maar daar was nie ’n ryding nie en hulle moes loop. Later het hulle met ’n perdekarretjie gery, en eindelik is ’n Fordjie gekoop vir £87.

Die finansiële toestand van die gemeente was van die begin af baie benard. Dit het baie jare lank maar ’n gedurige stryd gekos om die gemeente finansieel kop bo water te hou. Vanaf 1937 het dit egter baie beter gegaan. Later is daartoe oorgegaan om hulp vir die leraar te kry. As hulppredikers in die gemeente het tydelik diens gedoen prop. J.N. Botha, prop. A.J. Minnaar en ook oefenaar H. Senekal.

Kerkbou

Intussen is ook voortgegaan met die insameling van ’n boufonds vir ’n nuwe kerk, en is ’n tweede pastorie gebou. In die begin van 1948 is ds. F.L. Cloete bevestig as medeleraar. Nadat ds. Krige 26 jaar lank die gemeente getrou en met seën bearbei het, het hy ’n beroep na Germiston aanvaar. In Oktober van dieselfde jaar is dr. M.W. Retief as medeleraar bevestig, en in April 1949 is die nuwe kerk ingewy.

Groei

Die gemeente wat afgestig is met ’n ledetal van ongeveer 450, het by hierdie tyd gegroei tot ongeveer 2 500. Gevolglik is oorgegaan tot die afstigting van twee dogtergemeentes: Booysen en Wonderboompoort. Kort daarna het ds. Cloete ’n beroep aangeneem na Amsterdam. Die geestelike opbou van die gemeente en die afbetaal van die kerkskuld was destyds die lidmate en kerkraad se belangrikste take. (Geskryf deur Morne van Rooyen)

Predikante

  • Johannes Stefanus Krige, 1923 – 1949
  • Frans Lodewyk Cloete, 1948 – 1950 (eerste medeleraar)
  • Dr. Malcolm Wilhelm Retief, Oktober 1949 – 1963
  • Fredrik Cornelius Bezuidenhout, 1970 – 1977