NG Gemeente Danskraal Monument

gestig

29 Julie 1969

afgestig van

NG Gemeente Ladysmith

later bekend as

NG Gemeente Gelofte

eenwording met

NG Gemeente Ladysmith

Adres

eerste predikant

Ds

Die NG Gemeente Danskraal-Monument was ‘n gemeente in die KwaZulu-Natal Sinode.

Die gemeente is op 29 Julie 1969 afgestig van die NG Gemeente Ladysmith. Dié gemeente het ‘n groot rol gespeel by geleentheid van die Geloftefeesvierings en ook die inwyding van die herboude Bloedrivierslagveld in 1971. Bouwerk aan die gemeente se kerkkompleks het in 1974 begin. Omdat daar reeds in 1953 ‘n Danskraal-gemeente op Ladysmith gestig is, het Danskraal-Monument in 1981 sy naam verander na Gelofte. In 2013 het dit weer een geword met die NG Gemeente Ladysmith.