NG Gemeente Dannhauser

NG Gemeente Dannhauser

gestig

10 Junie 1944

ring

Ring van Amajuba

Adres

H/v Spies- en Albertstraat, Dannhauser

eerste predikant

Ds WD Ackerman

Die NG Gemeente Dannhauser is ‘n gemeente in die Sinode van KwaZulu-Natal.

Dannhauser is ‘n klein dorpie tussen Ladysmith en Newcastle. Op 10.06.1944 is die gemeente gestig. Die eerste leraar was ds WD Ackermann. Die sierlike kerkgebou is in 1952 in gebruik geneem. In die laat 1970’s het die dorp en omgewing vooruitgang ervaar. Die mielieboere het groot oeste gemaak en ekonomies het dit goed gegaan. Omdat daar ‘n behoefte aan sondagskoolfassiliteite was en ook ‘n plek om funksies aan te bied, is die lidmate genader vir fondse vir ‘n kerksaal. Met harde werk is die nuwe kerksaal in 1982 in gebruik geneem. Onder leiding van ds Kosie Barnard was die skulde gou gedelg.  Nadat ds Barnard in 1999 emeriteer het, kon die gemeente ongelukkig nie weer ‘n voltydse leraar onderhou nie en moes die pos later afgeskaf word.