NG Gemeente Chipinge

NG Gemeente Chipinge

GESTIG

12 Oktober 1895

RING

Ring van Midde-Afrika

ADRES

Chipinge

SLUIT IN

Chipinge en omstreke

EERSTE PREDIKANT

Ds J.J. Wessels

Die NG Gemeente Chipinge, vroeër bekend as Melsetter, is die tweede oudste gemeente van die NG Kerk in Zimbabwe wat, sedert die ontbinding van die Sinode van Midde-Afrika, onder die Noordelike Sinode val as deel van die Ring van Midde-Afrika.

Op 7 Maart 1895 het ds. Pieter Adam Strasheim, indertydse leraar van NG Gemeente Wynberg, opdrag gekry om te gaan “als verteenwoordiger onzer Kerk in Mashonaland om onze verstrooide leden aldaar te bezoeken, ze waar mogelijk tot eene gemeente te vormen”. Die gevolg van sy geslaagde besoek was die stigting van vier gemeentes in die destydse Suid-Rhodesië: Bulawayo (6 September 1895), Enkeldoorn (9 November 1895) op die teenswoordige Chivhu, Melsetter (12 Oktober 1895) op die teenswoordige Chipinge en Fort Victoria (16 November 1895), wat doodgeloop het tot dit in 1936 opnuut gestig is.

Teen 1933 het die gemeente uit 308 lede en 580 siele bestaan en was die leraar ds. C.A. van Schalkwyk. Teen 1990 het die lidmate afgeneem tot 54 en 20 jaar later (2010) tot 41. (Geskryf deur Morne van Rooyen)

Predikante

 • Eerw. Philippus Lodewicus le Roux
 • Jurie Johannes Wessels, 1906 – 1912
 • Frans Hendrik Badenhorst, 1913 – 1919
 • Andries Bernardus Wessels, 1920 – 1925
 • Carel Aron van Schalkwyk, 1927 – 1935
 • Ockert Stefanus Albert Robertson, 1937 – 1946
 • Abraham Matthys De Villiers Esterhuysen, 1948 – 1951
 • Jacobus Andries Johannes Kriek, 1951 – 1959
 • Pieter Eduard de Kock, 1957 – 1960
 • Johannes Philippus Schoeman, 1969 – 1973
 • Wessel Jacobus Rossouw, 1982 – 1985
 • Francois Alwyn Fouché, 1987 – 1989
 • Jacobus Nicolaas Boshoff, 1991 – 1992