NG Gemeente Charl Cilliers

NG Gemeente Charl Cilliers (Foto: Annelie Els)

gestig

31 Maart 1917

Ring

Ring van Standerton

Adres

H/v Viljoen- en Ackermanstraat, Charl Cilliers

eerste predikant

Ds A. G. Driessen

Die NG Gemeente Charl Cilliers is ‘n gemeente in die Hoëveld Sinode.

Die gemeente is in die jaar 1917 gestig. In sy eerste 35 jaar het hy nie minder nie as sewe predikante gehad. Die eerste leraar wat die gemeente bedien het, was ds. A.G. Driessen (1917–’24). Aanvanklik is die eredienste in ‘n ou sinkkerkie gehou, maar met die jare het dit ook finansieel beter gegaan met die gemeente. Die eerste pastorie was ongeveer ‘n myl van die kerkie geleë en in die tyd van ds. Driessen is daar dan ook ‘n nuwe pastorie gebou.

Sy opvolger, ds. J.J.H. Hattingh, het die gemeente in die jare 1924 tot 1932 bedien. In hierdie tyd het die gemeente ook nog maar finansieel gebukkend gegaan weens die Groot Depressie. Die dorpie is aanvanklik as ‘n kerkplaas uitgelê, waarop honderde tente met nagmaaltyd opgeslaan is. Met verloop van tyd het die dorpie egter uitgebrei sodat gemeentelede ook hulle eie dorpshuise begin bou het.

In die tyd van ds. J.C.G. Kotzé (1933–’36) het daar ‘n geweldige skudding in die gemeente plaasgevind. Die gemeente het met nuwe ywer begin werk om ‘n bestendige godshuis daar te stel. Skaars was die reuse-gebou van meer as 1 000 sitplekke en met ‘n toring wat sowat 18 myl ver gesien kon word, voltooi, of die leraar het ‘n beroep na Roodepoort aangeneem.

Sy opvolger, ds. B.J.K. Anderssen, het die gemeente in die jare 1937 tot 1941 bedien en hy is opgevolg deur ds. G.J.V. Bell, wat die gemeente tussen die jare 1941 tot 1944 voorgegaan het. Ná hom het ds. J.M. du Toit die gemeente tussen die jare 1944 en 1948 bedien. In sy tyd is die groot kerkterrein beplant en verfraai.

Ds. W.G. Deacon het op 26 Maart 1949 die herderstaf hier opgeneem en in sy tyd het die gemeente, wat hom tot dusver nog steeds met klavierbegeleiding moes behelp, ‘n orrel aangeskaf. Iets wat die groei en vooruitgang van die gemeente met die jare baie benadeel het, was die gebrek aan water. Herhaalde pogings om boorgate te sink het maar keer op keer op mislukkings uitgeloop, tot daar eindelik aan die begin van 1951 ‘n baie sterk water oopgeboor is.

In 1951 skryf die gemeente se medewerker, waarskynlik ds. Deacon, in Ons gemeentelike feesalbum: “Steeds gaan hierdie gemeente voort op die pad van die geloof soos die groot volksheld Charl Cilliers, na wie hierdie gemeente vernoem is, vir hulle die voorbeeld gestel het.”

Predikante