NG Gemeente Cedarville

NG Gemeente Cedarville

GESTIG

1 September 1888

Ring

Dordrecht

Adres

H.v. Voortrekker- en Van Heerdenstraat, Cedarville

Sluit in

Cedarville en omgewing

SAAMGESMELT MET

Matatiele as Cedarville-Matatiele

Eerste predikant

D.F. Bosman (1892–1896)


Die NG Gemeente Cedarville was ’n gemeente van die Kaapse Kerk en later die Sinode van Oos-Kaapland wat in Oktober 1979 met Matatiele, gestig op 12 Desember 1945, as Cedarville-Matatiele saamgesmelt. Die nuwe gemeente is terselfdertyd oorgedra na die destydse Natalse Sinode. In September 2001 is die gemeente Suid-Natal (Kokstad) by die saamgestelde gemeente gevoeg.

Vanaf omstreeks 1885 is eredienste in die kerksaal op Cedarville dienste gehou. Die gemeente is op 1 September 1888 met 227 lede en 566 siele gestig. Die verstandhouding was die kerkraad sou nie ’n leraar beroep nie aangesien die gemeente daarvoor finansieel te swak was.

Gedurende die langdurige vakature is die gemeente deur die volgende konsulente bearbei: di. Ross van Lady Grey, H. Muller van Barkly-Oos en J.C. du Plessis van Elliot. Ds. Du Plessis het die gemeente gereeld elke drie maande besoek, nagmaal en doop bedien en lidmate aangeneem.

Op 9 April 1892 is ds. D.F. Bosman as eerste vaste leraar beroep. Hy en sy eggenote het dadelik vir die opvoeding van jeug in die bres getree en self onderwys gegee. Op Kokstad en Matatiele is buitedienste gehou en later ook op Ongeluksnek. Kokstad het in 1923 as ’n selfstandige gemeente afgestig en Matatiele einde 1945. Daarna is nog net op Zwartberg buitedienste gehou.

Die ou kerk is in 1900 gebou en is onveranderd as sodanig gebruik tot die huidige kerk ingewy is. In 1952 het die gemeente se medewerker aan Ons gemeentelike feesalbum geskryf dat “dit hoog tyd is dat ’n nuwe en sierliker godshuis behoort gebou te word, daar die een in ’n baie vervalle toestand verkeer. Die lidmate tel sowat 290 en alhoewel die getal maar klein is, is die lede oor die algemeen welaf en behoort sonder veel opoffering ’n nuwe kerk te bou.”

Ook met die lidmate se meelewing was hy of sy ontevrede: “Die opkoms by die eredienste is oor die algemeen swak, so ook het die bearbeiding van die jeug deur Sondagskool, Kinderkrans en Jongeliedevereniging baie agteruitgegaan.”

Die gemeente het in sy 90ste bestaansjaar met Matatiele verenig. (Geskryf deur Morne van Rooyen)

Predikante

 • D.F. Bosman
 • H.W. Geyer
 • C.L. Grundlingh
 • A.G.T. Schoevers
 • A.A. van der Lingen
 • A.H. Stander
 • W.C. Malan
 • C.J. Liebenberg
 • Harper Martins
 • I.W.J. van Rensburg
 • W.C. de Swardt
 • H.A. de Wet
 • M.J. Meij