NG Gemeente Bultfontein-Oos

Die NG kerk Bultfontein-Oos. (Foto: Morné van Rooyen)

gestig

1954

Adres

H.v. President Swart- en Cronjéstraat

RING

Bultfontein

Die NG Gemeente Bultfontein-Oos is ‘n gemeente in die Vrystaatse Sinode. Die NG Gemeente Bultfontein-Oos is een van twee gemeentes op die Wes-Vrystaatse dorp met dieselfde naam. Tagtig jaar het verloop tussen die stigting van die moedergemeente in 1874 en die afstigting van die enigste dogtergemeente op die dorp.

Ds. Jeremias Jesaias de Klerk, voorheen van Kensington en Lindley, is op 17 Oktober 1953 as die gemeente se eerste predikant bevestig, hoewel die gemeente se stigtingsjaar as 1954 aangegee word. Ná sy vertrek einde Desember na Tygerberg in die noordelike stadsgebiede van Kaapstad is ds. Dirk Cornelius Grobler Fourie van Worcestervallei beroep en op 23 Maart 1957 hier bevestig.

Ds. J.J. de Klerk, Bultfontein-Oos se eerste leraar, het die kerk se hoeksteen op 26 Maart 1955 gelê. Die bouaannemer was F.P. van Heerden, wat bes moontlik ook die gebou ontwerp het. (Foto: Morné van Rooyen)

Predikante

  • De Klerk, J.J., 1953–1956
  • Fourie, D.C.G., 1957–1960