NG Gemeente Bulawayo-Noord

NG Gemeente Bulawayo-Noord

gestig

7 Junie 1952

Die NG Gemeente Bulawayo-Noord was ‘n gemeente in die SInode van MIdde-Arika.

Alhoewel die gemeente Bulawayo-Noord as jeugdige agttienjarige, nog op geen groot verlede in eie reg aanspraak kan maak nie, het ‘n kleurryke geskiedenis hom binne sy grense afgespeel.

Die eerste blanke nedersetting in Rhodesië (stasie van die Londense Sendinggenootskap) is in 1859 gevestig by Inyati, veertig myl buite die huidige Bulawayo, waar Mzilikazi se koninklike kraal toe gestaan het. ‘n Latere kraal van Lobengoela het gestaan waar die Presidentswoning vandag is. Met hierdie opperhoof van die Ndebele het Rhodes onderhandel – sy kraal en die “indaba”-boom (‘n wildevy) word nog hier bewaar. Binne die grense van hierdie latere gemeente is, tydens die Matabele-oorlog, die slag van Bembesi gelewer, toe Lobengoela se keur regimente op 1 November 1893 vernietig is. En oor die vlaktes van “Bulawayo-Noord” het die transportpad Gwelo toe in die reëntyd soms op plekke ‘n myl breed gelê. Ook in die gebied wat vandag deur hierdie gemeente gedek word, het Rhodesië deur sy wordingspyne geworstel.

Die Begin

Nadat Bulawayo, nog daar in die dae van oorlog en opstand, in 1895 gestig is, het die “moedergemeente” benoorde die Limpopo etlike afstigtings beleef en later geen noemenswaardige dorpe, behalwe Bulawayo self, oorgehou nie – met natuurlik nog ‘n uitgestrekte plattelandse gebied. Sedert 1929 het al meer lidmate hulle egter in die noordelike stadswyke – Kingsdale, Queensdale, Lobenvale, Sauerstown, Northgate en Newmansford – vier tot vyf myl uit die middestad uit begin vestig.

Die Jongeliedevereniging wat in hierdie gebied ontstaan, kom gereeld in die huise bymekaar, Sondagskool word gehou, terwyl ook die V.S.V. mettertyd hier tot aksie oorgaan. Toe die gedagte aan “buitedienste” ontstaan, is daar selfs (alhoewel moontlik nie “amptelik” nie) onder ‘n boom bymekaargekom.

Maar toe begin hierdie lidmate – vir wie vervoer in daardie tyd nie sonder probleme was nie – ook reeds dink aan ‘n eie saal. Daarvoor skenk mnr. H.H. Davies ‘n standplaas. Die lidmate is vol vuur en ondernemingsgees. Toe die kerkraad (van Bulawayo) nie sy weg oop sien om hulle te steun nie, pak hulle die saak self aan en, onder leiding van mnre. G.E. van Schalkwyk, G.R. Fouche, C.F. du Bruin, M.J. Strydom en J.H. Hattingh, begin hulle bou. Die Kingsdale-kerksaal word sonder skuld ingewy en die kaart en transport aan Bulawayo geskenk. Engelse vriende wat die saal gebruik, skenk ‘n klavier. Nog twee jaar na die