NG Gemeente Buffeljagsrivier

gestig

7 Februarie 1956

voorheen

NG Gemeente Swellendam-Oos

ring

Ring van Swellendam

adres

N2, Buffeljagsrivier

eerste predikant

Ds EGD Coetzee

Die NG Gemeente Buffeljagsrivier is ‘n gemeente in die Sinode van Wes-Kaapland.

Die NG Gemeente Swellendam-Oos is amptelik op 7 Februarie 1956 in die kerksaal op Buffeljagsrivier gestig, Mnr W Smith is as eerste skriba aangestel. Die eerste erediens is op 12 Februarie 1956 gehou met ds EGD Coetzee van Montagu as prediker. Hy word dan ook op 16 April 1956 as leraar beroep en is op 23 Junie van daardie jaar bevestig. Op 26 Maart 1956 is daar ook deur die Kerkraad besluit dat die gemeente voortaan as die NG Gemeente Buffeljagsrivier sou bekend staan. Die nuwe kerkgebou is 26 Maart 1960 ingewy.

Predikante