NG Gemeente Bryanston

gestig

22 April 1969

ring

Ring van Linden

adres

Grosvenorweg 91, Bryanston

eerste predikant

Ds B J Schutte

Die NG Gemeente Bryanston is ‘n gemeente in die Hoëveld Sinode.

Agtergrond

Die Kerkraad van Randburg besluit op 21 Oktober 1968 om die noordelike wyke te laat afstig. Op 21 April 1969 keur die Ring van Linden die afstigting goed. Tydens ‘n gemeentevergadering in die kerkgebou van Randburg Gemeente op 22 April 1969 word die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Bryanston gestig en die eerste kerkraadslede word verkies. Die Kerkraad besluit in beginsel op 11 Augustus 1969 om ‘n kerkgebou op te rig.

Kerkgebou 

Op 15 September 1973 word die kerkgebou en saal in gebruik geneem. Die teks op die hoeksteen is Romeine 11:36 “ Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge.”

Pastorie 

Die “Ou Pastorie” se planne is deur mnr James Swanepoel opgetrek en  is in 1969/70 opgerig. Die “Nuwe Pastorie” se bouwerk is onder leiding van mev Cecilia Vlok gedoen en  is teen 16 Januarie 1991 voltooi.

Eredienste

Die eerste erediens word op 24 April 1969 in die saal van Bryanston Primary School deur die konsulent, ds DCG Fourie, gehou. Die verkose kerkraadslede word in hul amp bevestig, en lidmate kry die geleentheid om geskenke aan die nuwe Gemeente te gee. Op 18 Mei 1969 vier die gemeente vir die eerste keer Nagmaal en die eerste kinders word tydens die Nagmaalsdiens gedoop.

Op 7 November 1969 verskuif die eredienste na Bryanston Laerskool. Dit word daar gehou tot die inwyding van die nuwe kerkkompleks.

Predikante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYFTIG JAAR SE BAKENS 1969-2019

 

GEMEENTESTIGTING

 

In 1957 besluit die Kerkraad van Ferndale om die erwe in Bryanston aan te koop met die oog op toekomstige afstigting. Die erwe word by SA Townships aangekoop en die koopbrief word deur ds Hans (JHN) Prinsloo en ouderling Fritz (GF) Stegmann onderteken.

21 Oktober 1968: Die Kerkraad van Randburg besluit om die noordelike wyke te laat afstig.

21 April 1969: Die Ring van Linden keur die afstigting goed.

22 April 1969: Tydens ‘n gemeentevergadering in die kerkgebou van Randburg Gemeente word die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Bryanston gestig en die eerste kerkraadslede word verkies.

22 April 2019: Die Gemeente herdenk sy 50ste bestaansjaar.

 

KERKGEBOU

 

11 Augustus 1969: Die Kerkraad besluit in beginsel om ‘n kerkgebou op te rig, en dra die saak aan ‘n boukommissie op wat bestaan uit kerkraadslede JS Kitshoff, P J Nieuwenhuis, WH de Villiers en FvM Wagener.

Die eerste plan vir ‘n kerkkompleks word as te duur beskou en afgekeur.

20 September 1971: Mnr Hannes Meiring van Pretoria word as argitek benoem.

30 Oktober 1972: Die Kerkraad besluit om ‘n boulening van R 165,000 by Ou Mutual aan te gaan.

15 September 1973: Die kerkkompleks word ingewy en die geleentheidsprediker is ds DPM Beukes. Ter wille van beter ventilasie is die vier vensters in die kerkgebou kort na die inwyding ingebreek.

Die probleem met akoestiek in ‘n sekere deel agter in die kerk is deur  lidmaat Bertie du Toit opgelos.

Instandhouding van die kerkgebou, pastorieë en terrein word sedert 1989 onder leiding van ouderling Thys Neser gedoen.