NG Gemeente Brits

NG Gemeente Brits

gestig

22 Januarie 1949

Afgestig VAN

NG Gemeente Krokodilrivier

waarby ingelyf

NG Gemeente Sonop

ring

Ring van Krokodilrivier

adres

H/v Kerk- en Reitzstraat, Brits

eerste predikant

Ds AA van Wyk

 

Die NG Gemeente Brits is ‘n gemeente in die Noordelike Sinode.

NG Gemeente Brits, waar ons die “ander” gasvry omhels.

Die Here se gemeente in Brits is op 22 Januarie 1949 gestig. Met hierdie geloofsgemeenskap het die Here al ‘n lang pad geloop. Die pad sluit baie mooi en lekker verhale in, maar daar was ook tye van seer en skeiding. Die seer en die skeiding was veroorsaak deur mense wie eie inwin bo die kerk van God geplaas het en hoewel die seer van die gemeente in die afgelope 10 jaar iets van die verlede is is die daaglikse realiteit van die gemeente ’n gemeente wat baie liefde, omgee, versorging en heling nodig het.

Daar kan boekdele oor die verlede van die gemeente geskryf word, van dominee
Jan Viljoen wie se Jack Russel saam op die preekstoel gesit het, dominee Pierre van
Deventer wie die visie gehad het om ’n aarbeifees te begin wat vandag na 12 jaar die
grootste aarbeifees in die Suidelike halfrond is tot dominees wie gesê het dat hulle nie rus vir hulle siele sal kry voordat die gemeente tot in sy fondamente vernietig is nie.
Hierdie kontras van gebeure is eie aan die Brits gemeenskap, waar passie en
gemoedere dikwels hoog loop. ’n Gemeenskap wat ook ’n baie gruwelrige verlede het
met bloedvergieting wat nie net tydens oorlogtye ’n realiteit was nie, maar ook in families
en mense wie naby aan mekaar is. Hierdie verlede is ook deel van die gemeente se storie
en hoewel dit een van die baie hartseer fasette is, is dit die realiteit waarmee die
gemeente en haar lidmate daagliks gekonfronteer word. As die gemeente in die
middedorp, wat deesdae met baie nuwe elemente wat dwelms, prostitusie, geweld,
stakings, armoede en swaarkry uitgedaag word, is die vraag al dikwels gevra of die
gemeente nie miskien met een van die groter moderner NG kerke in die gemeenskap
moet saamsmelt nie.

Hierdie vrae en gesprekke is nie iets wat die Kerkraad ligtelik opneem nie en
hoewel die gemeenskap dalk in die toekoms ander bedieningsmoontlikhede sal moet
omhels is NG Brits op die stadium baie gemaklik om ’n dienende gemeente te wees wie
haar hande vuil mors en nie sal toelaat dat omstandighede haar onderkry nie. Die
gemeente is trots om in die ring van Krokodilrivier voorlopers in ekumene en inklusiewe
kerkwees te wees en om voortdurend opsoek te wees na God se stem in die pragtige
“ander” te soek wie deel uitmaak van die nuwe baadjie wat NG Brits in die afgelope drie
jaar gekies het om met trots te dra.

Belangrike gebeure in Brits gemeente

1949: Brits gemeente stig op 22 Januarie as vierde Dogter gemeente af van NG Krokodilrivier
1949: Bou pastorie in Reitzstraat
1951: Hoeksteen word gelê
1959: Bou van Veldenstraat pastorie
1971 – 1977: Bloeitydperk van gemeente
1986 – 1996: Driehonderd gesinne verlaat gemeente weens politiek
1994: Een leraarspos word afgeskaf
1999: Sonop word ingelyf
2008 – 2012: Onmin en verdeeldheid en die gemeente is op die grens van skeuring weens twis tussen predikante en Kerkraad
2015: Ds Frans du Plessis arriveer en gemeentebou begin
2019: Ds Antje du Plessis word as eerste vroueleraar in ring van Krokodilrivier bevestig,
baanbrekerswerk in terme van inklusiewe kerkwees begin. Eerste anderskleurige lê Belydenis van geloof af en ‘n selfdegeslag-paartjie se kind word gedoop.

(Geskryf deur ds F du Plessis)

 

Predikante:

 • Albertus Adriaan van Wyk, 1949 – 1957
 • Hendrik Cronje, 1957 – 1963
 • Jacobus Francois Pretorius, 1959 – 1965
 • Lourens Nicolaas Jacobus de Jager, 1963 – 1967
 • Henry Benjamin van Zyl, 1965 – 1972
 • Paul Hendrik Slabbert, 1967 – 1971
 • Leon Brand Viljoen, 1971 – 1972
 • Francois Jacobus Linde, 1972 – 1978
 • Johan Henning Jacobus de Witt, 1972 – 1976
 • Charl du Plessis le Roux, 1977 – 1981
 • Jan Posthumus Viljoen, 1978 – 1995
 • Frederik Evert Jordaan, 1981 – 1996
 • Gert Diederik Victor, 1997 – 2007
 • Petrus Gerhardus van Deventer, 1999 -2012
 • Rheinier Nel, 2008 – 2012
 • Frans van den Berg du Plessis, 2015 – hede
 • Antje du Plessis, 2019 – hede